Hundattack, vad säger lagen?

Hej,
Vår hund blev biten i ansiktet för 2 v sedan av grannens hund. Familjen har 2 st omplacerings hundar som har attackerat och anfallit mer än 5 gånger det senaste året. Polisen lägger bara ner anmälningar och ingenting händer. Det måste väl finnas lagar o regler på detta?

Kommentarer

 • Hej!

  Jag vill inledningsvis beklaga att er hund blivit biten av grannens hund. Jag kommer nedan att redogöra för rättsläget.

  I 1 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter föreskrivs att hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

  Enligt 19 § samma lag har hundägare ett så kallat strikt ansvar för alla de skador som hunden orsakar. Det strikta ansvaret innebär att en hundägare är ansvarig för alla de skador som hunden orsakar, oavsett om hundägaren varit oaktsam eller inte.

  Skador på en hund utgör en sakskada. Vid en sakskada har den skadelidande (ni) enligt 5 kapitlet 7 § skadeståndslagen rätt till ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan samt eventuell inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet.

  Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

  Att hundar attackerar andra hundar är inget brott i sig. En enstaka polisanmälan brukar sällan leda till någon åtgärd men registreras på hunden och vid upprepade anmälningar kan länsstyrelsen besluta om olika typer av förelägganden och i vissa fall göra en mentalutredning på hunden. Det är länsstyrelsen som fattar beslut om förelägganden och förbud. Förelägganden och förbud får förenas med vite.

  Det framgår av förutsättningarna i din fråga att polismyndigheten (numera länsstyrelsen, sedan den 1 juni 2018) inte anser att förelägganden eller förbud behövs för att förebygga skada eller avsevärd olägenhet eftersom de väljer att inte meddela hundägaren något sådant. Hundägaren (grannen) är dock fortfarande ansvarig för de kostnader som skadorna medfört på din hund. Om grannen bestrider ditt betalningskrav och underlåter att betala kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden eller väcka talan i allmän domstol i form av en civilrättslig skadeståndstalan. Det är då alltså inte talan om ett brottmål utan ett civilmål med anledning av grannens strikta skadeståndsansvar.
  Svenska Kennelklubben

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt förnamn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.