Till senaste kommentaren

Valpen levererades med parasiten Giardia, vad kan jag göra?

Hej!
Jag fick hem min älskade valp i februari, 8veckor. Från uppfödaren fick jag med tabletter mot diarré då hon sa "de första dygnen kan de ha diarré" okej tänkte jag, förståeligt.
Men, hans diarrér slutade aldrig. De fortsatte tills jag fick nog en månad efter o sökte veterinär vård. Blev akut skickade till AniCura djursjukhus. Undersökningar gjordes och han fick ligga med dropp och fick åka in med avföringsprover. Det visade sig att han hade spolmask som tagit sig till lungorna, sedan att han har parasiten Giardia. Nu har vi behandlat 3 kurer för detta och hoppas på det bästa. En av dessa kurer fick vi samma tabletter som jag fick från uppfödaren... Så till min fråga, kan det vara så att han hade Giardia från början och VAD GÖR JAG?! Han fick inte träffa varken andra hundar eller människor den första månaden hemma hos mig. Hans syskon sägs må bra, jag vet inte. Uppfödaren tyckte att det var "väldigt märkligt" för att vi hade fått antibiotika mot just detta av hennes veterinär en tid innan....(??) jag är så arg och ledsen. Vad ska jag göra?

Kommentarer

 • Hej,

  Det framgår av förutsättningarna i din fråga att du i februari köpte en hund vid åtta (8) veckors ålder. I samband med köpet fick du information från uppfödaren om att hunden kan ha diarré de första dygnen och du fick med tabletter mot diarré. Diarrén var således känd vid försäljningstillfället.

  Utgångspunkten är att man inte kan reklamera fel man kände till när man köpte valpen till säljaren. Diarré och orolig mage i samband med en flytt från uppfödaren till en nytt hem som innebär en stor förändring och omställning för en liten valp är dock långt ifrån detsamma som spolmask och parasiten Giardia. Valpen får därmed anses ha varit i sämre skick än du som köpare med fog har kunnat förutsätta.

  Att valpen hade diarré redan vid leverans och dessutom levererades med tabletter som bland annat används för att behandla Giardia ger mig dessutom inte bara anledning att anta att hunden levererades med Giardia, utan också att säljaren/uppfödaren kände till detta. Säljaren skulle därmed kunna anses ha handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder genom att underlåta att upplysa dig om detta och beteckna detta som diarré, enligt konsumentköplagen § 24. Detta får dessutom antas ha inverkat på köpet och påverkat din vilja att genomföra köpet. Du skulle kunna framställa ett förslag på ett prisavdrag, som du anser är lämpligt i sammanhanget, till uppfödaren och se hur denne ställer sig till detta. Det är i första hand upp till er som avtalsparter att komma överens om att ett prisavdrag ska ske samt hur stort detta i så fall ska vara. Enligt konsumentköplagen § 28 aktualiseras prisavdrag eller hävning först om avhjälpande eller om leverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen, men här kan man verkligen ifrågasätta säljarens agerande.

  Det framgår av förutsättningarna i din fråga att du har reklamerat felet till säljaren. En reklamation är ett meddelande till säljaren om att du inte godtar hundens skick eftersom hunden var och (som det får tolkas) fortfarande är behäftad med ett fel, spolmask och Giardia. Du kan kräva ersättning av säljaren för de kostnader som du haft till följd av detta, dock enbart för de kostnader som inte redan ersatts av hundens individuella försäkring (förutsatt att en sådan finns), t.ex. självrisk, den rörliga delen och medicinering.

  Om valpen visar sig lida av kronisk Giardia föreligger hävningsrätt, enligt konsumentköplagen § 29, vilket innebär att du har rätt att återlämna valpen i utbyte mot full återbetalning av köpeskillingen samt dessutom har rätt till veterinärvårdskostnader på grund av felet, maximalt upp till hundens pris.

  För ytterligare frågor rekommenderar jag dig att kontakta vår juridiska rådgivning med hjälp av följande mejlformulär. Jag rekommenderar dig dessutom att kontakta Uppfödar- och Kennelkonsulentkommittén (UKK) angående detta. Du når UKK enklast på ukk@skk.se.

  Med vänliga hälsningar,
  Svenska Kennelklubben

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt förnamn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.