När får man flytta valp och tik?

Hej
Går det att få dispens att flytta tik och en valp, 4,5 v , i tre dagar till annan plats än hemmet?

Kommentarer

  • Hej Maria,

    Följande gäller för transport av tik och valpar. Tiken får inte transporteras tidigare än 1 vecka efter valpningen. En hundvalp måste vara minst 1 vecka och naveln bör vara helt läkt för att du ska få transportera den. Det bör således inte vara några problem för dig att flytta tiken och valpen, givetvis förutsatt att det inte finns andra valpar i kullen som då separeras från sin moder.

    SKKs grundregel 2:6 med stöd i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2008:5, 2 kap 18 §) slår fast att en valp inte får skiljas från modern, annat än tillfälligt, före valpen uppnått åtta (8) veckors ålder.Om något inträffar som gör att valparna behöver skiljas från modern mer än tillfälligt måste dispens för detta ansökas hos UKK, såväl som hos Jordbruksverket. Åldern har sin grund i god kynologisk sed och väl beprövad erfarenhet och den har varit fastställd sedan lång tid tillbaka.

    Önskar dig en trevlig kväll!

    Med vänliga hälsningar,

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt förnamn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.