Veterinären hittade ett fel på valpen jag ska sälja, måste jag sänka priset?

Är det ett exteriört fel finns inget krav på att du som säljer valpen gör ett prisavdrag eftersom hunden enligt Svenska Kennelklubbens avtal säljs för sällskapsändamål. Är det ett veterinärmedicinskt fel rekommenderar SKK att du gör ett prisavdrag som motsvarar felet. Rådgör med din veterinär om du är osäker på hur felet kommer att påverka hunden och vilka kostnader felet kan komma att medföra. Det är alltid viktigt att klart och tydligt förklara för köparen att hunden är behäftad med ett fel och förklara vad det innebär.

Fel som är påpekade på besiktningsintyget kommer köparen inte kunna försäkra, vilket du måste upplysa köparen om. Du ska kryssa ja i rutan för särskild information på avtalet och upprätta en bilaga med information om felet och tydliggöra att köparen är informerad om felet. Om du gör ett prisavdrag ska det tydligt framgå i avtalet samt bilagan. Bilagan upprättas i två exemplar och undertecknas av både köpare och säljare.

                                                                
Svenska Kennelklubben (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.