Valpen har fått en anmärkning på besiktningsintyget, måste jag sänka priset (göra ett prisavdrag)?

Är det endast ett exteriört fel finns inget krav på att du som säljer valpen måste göra ett prisavdrag eftersom hundar enligt Svenska Kennelklubbens avtal säljs huvudsakligen för sällskapsändamål. 


Är det däremot ett veterinärmedicinskt fel som påverkar eller förväntas påverka hundens funktion eller hälsa som sällskapshund rekommenderar SKK att du gör ett prisavdrag som motsvarar felet. 


Rådgör med din veterinär om du är osäker på hur felet kommer att påverka hunden och vilka kostnader felet kan komma att medföra. Det är alltid viktigt att klart och tydligt lämna köparen såväl muntlig som skriftlig information om felet och vad det innebär. Fel som är kända vid försäljningstillfället kommer medföra reservationer i försäkringen, vilket du måste informera köparen om. SKK rekommenderar att du vid anmärkningar/avvikelser upprättar en särskild bilaga till avtalet med information om felet. Det är viktigt att inte lämna några garantier/utfästelser om felets utveckling då det kan innebära att du får ett utvidgat ansvar. Bättre att sakligt informera om felet och riskerna med detta så att köparen kan förklara sig införstådd med valpens skick. Om du gör ett prisavdrag ska det tydligt framgår av både avtalet och bilagan. Bilagan ska upprättas i två exemplar och undertecknas av både köpare och säljare. Parterna ska erhålla varsitt exemplar.

Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.