Är FCP ett dolt fel?

Hej!
Har en 10 mån Golden tik, som fått diagnosen FCP, som är en medfödd armbågssjukdom. Vad har vi för rättigheter mot uppfödaren? Veterinären sa att vi ska anmäla detta till SKK och länsstyrelsen. Stämmer det?

Kommentarer

 • Hej Anne-Lill

  Tråkigt att höra om din hund. Jag instämmer tyvärr inte med att FCP är dolt fel. FCP uppkommer när hunden växer och anses bero på ojämn tillväxt eller felanpassning av skelettdelarna i frambenet som i sin tur ger ökad belastning på processus coronoideus. FCP klassas som en tillväxtrubbning och ersätts på hundens individuella försäkring. Du har därför inga rättigheter hos uppfödaren. FCP är inte medfött utan uppstår efter ett tag på raser av stor och medelstor typ. FCP är inte en diagnos som ska anmälas till SKK och länsstyrelsen. Zoonoser (sjukdomar som smittar mellan djur och människa) är anmälningspliktiga men såvitt jag känner till är det vanligare på andra djurslag än hund. Rabies är en sådan sjukdom som är anmälningspliktig.

  Om du däremot vill avelsspärra din hund i SKKs register kan du göra det med det veterinärmedicinska underlag du har. Du har då i viss mån rätt att få ut livvärdet på din hund redan nu från ditt försäkringsbolag. Du bör dock kontakta det och höra dig för om den möjligheten finns. Livvärdet ersätts då ur hundens avelsförsäkring och skulle hunden sedermera avlida utgår ingen ytterligare ersättning.

  Om du inte är nöjd med SKKs svar kan du alltid reklamera köpet till din uppfödare och höra dig för om dennes inställning till din hunds problem.

  Lycka till!

  Agneta Juridiska
 • Hej! Det jag inte förstår då är att vetrinären sa till oss att detta är en medfödd sjukdom och att det skulle anmälas till er. Hon har ju haltat på sitt framben sedan hon var 10 veckor och är oxå opererad 1 gång i nov 2018. Och fick även då reda på att det är en medfödd sjukdom. Och hon aldrig kan bli bra i sin armbåge.
  Mvh Anne-Lill
 • Hej igen Anne-Lill

  Om din hund haltade direkt efter inköpet ska du reklamera köpet till uppfödaren. Reklamation ska ske så snart felet upptäcks, eller åtminstone inom två månader efter att felet upptäckts (skälig tid). Som jag förstår dig har den här tiden passerat och det innebär att du har förlorat din reklamationsrätt. Om du däremot direkt meddelade uppfödaren detta har du kvar din rätt att reklamera felet och kräva avhjälpande. Alla fel som inte är akuta ska avhjälpas av säljaren. Som jag förstår det har du föregått detta och själv ordnat med operation/avhjälpande. Då får du vända dig till uppfödaren och fråga om denne ändock kan tänka sig att ersätta dig för dina kostnader.
  Agneta Juridiska
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.