Får fodervärdstiken valpa hos fodervärden?

Uppfödare och fodervärdar har ofta ett väldigt bra samarbete och då kan det kännas bra för båda parter att tiken får föda sina valpar hemma hos fodervärden, men är det okej enligt SKKs regler?

Om det tydligt framgår vid försäljningen av valparna att det faktiskt är du som är uppfödare av kullen kan du i enstaka fall ta hjälp av en person, i detta fall en fodervärd, som tar hand om tiken och valpkullen. Fodervärden ska i sådant fall inte ha någonting med försäljningen av valparna att göra utan endast fungera som en så kallad kennelhjälpreda. Det är faktiskt inte helt ovanligt att just fodervärdar hjälper till med skötseln av en valpkull. Att hjälpa till med skötseln av en valpkull är inte att se som ett bulvanskap, så länge som det är du som uppfödare som hanterar registrering, annonsering, försäljning samt all kontakt med valpköparna. Viktigt är även att framtida köpare blir upplysta och vet vem som har skött om kullen (fodervärden) samt vem som är säljare/ansvarig uppfödare (du).

Observera att skälig ersättning bör utgå till den som hjälper till med skötseln av en valpkull. Ni bör skriftligen komma överens om vilken ersättning som ska utgå i utbyte mot att fodervärden tar hand om tiken och kullen under denna tid.

Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.