Varför rekommenderar Svenska Kennelklubben dubbelförsäkring vid fodervärdsavtal?

Eftersom fodervärden enligt fodervärdsavtalet ansvarar för hundens vardagliga skötsel och uppfödaren enligt avtalet ansvarar för hundens skötsel i samband med avel rekommenderar SKK att såväl uppfödare som fodervärd tecknar varsin försäkring för fodervärdshunden, såvida inte endast en försäkring tecknas med väldigt högt maxersättningsbelopp och fodervärd samt överlåtare/uppfödare är överens om att försäkringen ska tas i anspråk för samtliga åtgärder i vardagen samt akuta åtgärder i samband med avel.

Anledningen till att SKK rekommenderar varsin försäkring på hunden beror på att det har förekommit fall då exempelvis fodervärdens försäkring tagits i anspråk för kostsamma akuta åtgärder i samband med avel vilket resulterat i att det inte funnits någon försäkringsersättning kvar att ta i anspråk då hunden behövt genomgå veterinärmedicinska behandlingar som inte stått i samband med avel. Uppfödaren måste då ersätta fodervärden för den del som inte ersätts av försäkringsbolaget om det är fodervärdens försäkring då kostnaderna för avelskomplikationer ska ersättas av uppfödaren.Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.