DNA-tester - värdefulla eller vilseledande?

I våra grundregler står det så här om DNA-tester:
att inte använda hund i avel som vid DNA-test för allvarlig sjukdom med fastställd enkel recessiv nedärvning visar sig vara bärare av dubbla anlag (homozygot). Hund som visar sig vara bärare av ett anlag (heterozygot) för allvarlig sjukdom med fastställd enkel recessiv nedärvning får endast användas i avel i kombination med genetiskt/ hereditärt friförklarad hund och under förutsättning att detta inte står i strid med gällande hälsoprogram.Det betyder att det medför ett ansvar på dig som ägare/uppfödare om du väljer att DNA-testa din hund.

innan du gör ett DNA-test på din hund bör du ta reda på följande information:
  • Är sjukdomen ett problem inom rasen?
  • Är testet vetenskapligt publicerat?
  • Är DNA-testet validerat?
  • Vad rekommenderar special-/rasklubb?
Nedan finns länkar till sidor med nyttig information om DNA-tester.


Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.