Digitala årsmöten och fullmäktigemöten för 2024

SKKs föreningskommitté har beslutat att även för år 2024 ska vara möjligt för SKKs medlemsorganisationer att genomföra års- och fullmäktigemöten digitalt.

Följande dispenser och krav gäller för dessa möten:

  • Föreningskommittén avråder från hybridmöten där vissa deltagare är närvarande fysiskt och andra deltar via videolänk.
  • För Svenska Brukshundklubben omfattas även de medlemsmöten, som stadgarna kräver, i beslutet.
Lathund
Som stöd till de klubbar som arrangerar digitala års- eller fullmäktigemöten finns det en lathund för digitalt årsmöte via videokonferens i Föreningspaketet på skk.se. Notera dock att de tider som gäller för år 2024 års- och fullmäktigemöten är de som framgår av klubbens egna stadgar.

Föranmälan till digitala möten
Det är tillåtet att kräva att medlemmar i förväg anmäler sitt deltagande vid årsmötet. Beslutet gäller endast digitala årsmöten under 2024 och föranmälan får som tidigast stänga sju dagar före mötet. Hänvisning till kravet på föranmälan ska finnas med i kallelsen.

Protokoll
  • Protokollet ska innehålla redogörelse för den metod som använts för närvaro- och medlemskaps kontroll samt upprättande av röstlängd. 
  • Protokollet ska innehålla redogörelse för metod vid slutna voteringar med bibehållen valhemlighet, om sådan votering genomförts vid mötet
Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.