SKKs åtgärder mot covid-19

SKK följer löpande de rekommendationer Folkhälsomyndigheten utfärdar och agerar utifrån dessa.
Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.