Rätt att kräva betalning för olämplig avelshund?

Om du som uppfödare satt ut en hund på foder som sen visar sig inte lämpa sig för avel så kan du inte kräva att fodervärden ska köpa ut hunden.

En fodervärdshund kan ses som en ekonomisk risktagning som man ska vara medveten om när man skriver avtalet, kommer hunden inte till användning i aveln har du som överlåtare/uppfödare helt enkelt förlorat en summa motsvarande ett valppris.
Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.