Policyuttalanden från Avelskommittén

Avelskommittén, AK, är Svenska Kennelklubbens kommitté för avelsfrågor.

Avelskommittén verkar för att avelsarbetet utvecklas efter de för SKK-organisationen gemensamma och övergripande riktlinjerna och stödjer vid behov ras- och specialklubbar i deras arbete med avelsfrågor. Avelskommittén fastställer de av klubbarna utarbetade rasspecifika avelsstrategierna, RAS, och beslutar om exempelvis hälsoprogram, registreringsregler och andra bestämmelser som berör avelsarbetet. Avelskommittén anordnar även konferenser och utbildning för klubbarnas avelsfunktionärer.

På vår hemsida kan du ta del av Avelskommitténs yttranden angående:

  • Entropion och hundavel
  • Armbågsledsdysplasi - ED -  Nyhet, gäller från och med 1 januari 2024!
  • Avel med brakycefala raser
  • Höftledsdysplasi - HD
  • Tillämpning av genetiska tester i avelsarbetet
  • Demodex
  • Nära släktskapsavel
  • Medfött navelbråck
  • MerlefärgSvenska Kennelklubben

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt förnamn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.