Årsmöte och fullmäktigemöten 2024

Digitala års- och fullmäktigemöten 2024

Även under 2024 ger SKKs föreningskommitté möjlighet till digitala års- eller fullmäktigemöten för de klubbar som önskar. Läs här vilka krav som då måste uppfyllas. Kommittén har sedan tidigare gett dispens för hela 2023.

Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.