Till senaste kommentaren

Arg lös hund i grannens trädgård. Vad säger lagen?

Vad säger reglerna om tillsyn av hund i sin egen trädgård?

Får den rusa och göra utfall mot grannens hundar och tomtgräns varje gång den ser de? Har försökt prata med grannen om att gränsa av så att den arga hunden inte kan rusa ända fram till vårt staket, men det vill ej grannen. Tydligen får den hunden lov att springa så på sin egen tomt?
Men får den det?
Nu mår ju mina hundar inte bra av detta och känner de måste försvara sig, då de tror att den andre ska gå på dem efter alla utfall som hänt.  Nu undviker vi att gå ut i vår trädgård när grannens hund är ute för att slippa få den efter oss.

Vad säger reglerna om detta?
 

Kommentarer

 • Hej,

  I lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (i fortsättningen: tillsynslagen) föreskrivs att hundar ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

  Vad som utgör avsevärd olägenhet kan vara svårt att exakt definiera men hundar som skäller, som jagar cyklister och joggare skulle kunna anses utgöra avsevärd olägenhet.

  Enligt 19 § tillsynslagen har en hundägare strikt ansvar för alla skador som hunden orsakar. Det betyder att hundägaren är ansvarig för alla skador som hunden orsakar, oavsett om hundägaren själv varit oaktsam eller inte.

  Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över tillsynslagen, vilket innebär att om någon brister i tillsynen eller skötseln över sin hund får länsstyrelsen meddela de förelägganden och förbud som behövs för att förebygga skada eller avsevärd olägenhet.

  Det framgår av förutsättningarna i din fråga att grannens hund gör utfall mot dina hundar och tomtgräns. Jag förstår att detta är otrevligt och inte främjar grannsämjan. Jag tolkar det dock som att hunden hela tiden befinner sig på grannens sida av staketet, det vill säga på grannens tomt och därmed att ingen skada på din egendom uppstår. Förutsatt att hunden vistas lös endast på grannens tomt och att ingen fysisk skada uppstår vid hundens utfall mot dina hundar och tomtgräns har jag svårt att se att hundens utfall skulle anses utgöra avsevärd olägenhet. Det finns inga juridiska skyldigheter att som hundägare gränsa av sin egen tomtgräns för att man äger en hund som vistas lös på den egna tomten. Såvida inte hunden går utanför tomtgränsen och skapar olägenhet för sin omgivning kan inga sådana krav ställas.

  Enligt 36 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska husdjur förvaras och skötas så att olägenheter för människor hälsa inte uppkommer. Med olägenhet för människor hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Detta innebär till exempel att grannar inte ska störas av ihållande hundskall (bullersynpunkt) eller förorening. Kommunen är tillsynsmyndighet.

  Förutsatt att hunden inte frenetisk skäller eller rymmer in på din eller annans tomt för att utföra sina behov har jag svårt att se att miljöbalken skulle bli tillämplig här, men får hänvisa dig till din kommun för ett säkert svar på den frågan. Bedömningen kan säkert variera något från kommun till kommun.
  Svenska Kennelklubben

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt förnamn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.