Är ideella föreningar undantagna GDPR?

Nej, det finns inga undantag så länge organisationen eller klubben är en egen juridisk person vilket gäller alla klubbar inom SKK organisationen.
Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.