Aktuellt inom hundforskning: Hundar förstår ord

En ny forskningsrapport visar att hundar faktiskt verkar förstå vad vi säger, även om de inte alltid reagerar på det.

Forskarna studerade 27 hundar som alla hade namn på ett antal olika föremål. Hundarna försågs med elektroder som mätte hjärnans aktivitetsmönster, s k EEG. Sedan använde man sig av en metod som utvecklats vid studier av människors ordförståelse: när man hör ett visst ord som inte stämmer överens med vad man ser är hjärnans mönster annorlunda än när de två överensstämmer.

Mätningarna visade att hundarnas hjärnaktivitet skilde sig på liknande sätt som hos människor när ord och föremål stämde överens jämfört med när de inte gjorde det. Det här är ett starkt indicium på att hundar har någon slags inre bild av ett föremål när de hör det ord som betecknar det.

Studien ger goda belägg för att hundar inte bara reagerar reflexmässigt på olika ord och kommandon. De har en inre värld där de tänker, funderar och reflekterar över vad de hör oss säga.

Per Jensens hemsida kan du läsa mer och hitta länken till själva studien.

För dig som vill veta mer om vad som händer inom hundforskning följer här några tips på intressanta webbsidor.

Agria och Svenska kennelklubbens forskningsfond

Från forskningsfronten - Per Jensen, professor i etologi vid Linköpings universitet

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, forskningssidor om hund
Trevlig läsning!Svenska Kennelklubben
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.