Personalliggare: Vilka skyldigheter har entreprenören?

Som entreprenör är du ansvarig för att dessa uppgifter förs in i personalliggaren:

  • Ditt namn samt ditt personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande utländska nummer. 
  • Byggarbetsplatsens identifikationsnummer.
  • Namn och personnummer, samordningsnummer eller motsvarande utländska nummer för alla som är verksamma i din byggverksamhet på byggarbetsplatsen Med verksamma menas inte bara anställda, utan alla som på något sätt deltar i byggverksamheten.
Dessutom är du ansvarig för att det varje dag som någon är verksam på arbetsplatsen förs in när personen har börjat respektive slutat sitt arbetspass. Uppgifterna ska föras in direkt – inte i förväg eller efterhand. De ska också vara kopplade till personens identifikationsuppgifter.

Uppgifter om personer som under en kort tid bara lastar eller lossar material, varor eller hjälpmedel ska inte föras in.

Erika Elmqvist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.