Personalliggare: Vilka skyldigheter har byggherren?

Som byggherre har du skyldighet att se till;

  • Att det finns en elektronisk personalliggare på byggarbetsplatsen och att den upprättas och hanteras på rätt sätt.
  • Att byggarbetsplatsen är anmäld till Skatteverket innan byggverksamheten påbörjas, vilket är det samma som när det faktiska byggandet startar.
  • Att vid ett kontrollbesök av Skatteverket på byggarbetsplatsen omedelbart kunna uppvisa alla uppgifter i den samlade personalliggaren, på skärm eller papper, med eventuella krypterade uppgifter dekrypterade.
Erika Elmqvist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.