Till senaste kommentaren

Våtmarker fråga inför arbete

Hej! Jag skriver ett kandidatarbete om gröna skyfallslösningar och undersöker våtmarker. I en artikel från er : https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/vatmarker/vatmarkers-hydrologi-1.176041
beskrivs våtmarkers egenskaper. Jag förstår inte riktigt skillnaden på egenskapen "buffring" och egenskapen "lagring"?
Skulle vara supertacksam om ni kan förtydliga detta till mig, jag försöker hitta sätt som våtmarker kan minska översvämningar.

Med vänlig hälsning,
Sofie Hamberg, Uppsala universitet
Sofie Hamberg

Kommentarer

 • Hej Sofie!
  Det där är ju två mycket närliggande begrepp, vi får se om jag kan hjälpa dig att reda ut det!

  Våtmarkens möjlighet att lagra/magasinera vatten påverkar ju vattenföringen nedströms våtmarken. Om lagringsförmågan vid ett givet tillfälle är stor så är även förmågan att lagra inkommande vatten stor, och i det fallet blir det så att en inkommande flödestopp till stor del kan omhändertas av våtmarken. Utflödestoppen från våtmarken blir således kraftigt dämpad jämfört med inflödestoppen och vi säger att våtmarken har haft en buffrande/dämpande effekt. I det fall våtmarken redan är väldigt välfylld med vatten och en högflödestopp flödar in så är ju då den buffrande förmågan kraftigt reducerad, och i så fall blir även utflödestoppen relativt stor. Jag hittar en bild som jag tycker illustrerar det jag menar, hämtad från amerikanska jordbruksdepartementet USDA.


  Hoppas detta hjälper dig framåt, annars får du gärna återkomma.

  Lycka till med uppsatsen, hälsar,
  Anna, hydrolog

  Allmänhetens Hydrolog

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.