Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Varför är luften tunnare och kallare ju högre upp man kommer?

Varför är luften tunnare ju högre upp man kommer? Varför är luften kallare ju högre upp man kommer när det är så att varm luft stiger?

Kommentarer

 • Hej!

  Ju högre upp från jordytan/havsytan man kommer, desto närmare kommer man den kalla och partikeltunna rymden. Jordatmosfären tunnar gradvis ut till icke-atmosfär.

  Att kall luft är tyngre än varm luft är ett fysikaliskt faktum som har avgörande betydelse för hur cirkulationen i atmosfären fungerar. Det kan sägas vara grundläggande för meteorologin.

  Här kan man läsa lite mera:

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Jordens_atmosf%C3...

  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/a...

 • Luften på högre höjd innehåller färre molekyler per volymsenhet. I molekylerna lagras värmeenergin som kommer via solens UV-strålning. På högre höjd blir det då mindre värmeenergi per volymsenhet, d.v.s. kallare. Luften på lägre nivå värms också upp av uppvärmd jordyta.
  Luften vid markytan trycks ihop och blir tätare av all den luft som är belägen ovanför och p.g.a. gravitationen trycker nedåt. Därför är luften som tätast vid havsytans nivå.

 • Hej, 
  Under programmet Planet Earth nämns att tunnare luft innehåller mer UV strålning och att den snö som finns på högre altitud också förstärker UV strålningens effekt ??
  Själv har jag hört att den största och mest skadliga delen av UV spektrat reagerar med ozonskiktet och förhindras på så sätt att nå jordytan, men en liten del av UV spektrumet den lite "snällare" kommer ner och bl.a. bidrar till solbrändhet, men som också den kan bli skadlig i stora doser...
  Mvh
  Erik
 • Du nämner några olika egenskaper kring UV-strålning som jag vill reda ut. Hur mycket UV-strålning som finns på olika höjder kan tyckas vara kopplat till hur tunn luften är. I praktiken är det en bra tumregel, men jag vill påstå att det nog är lite fel sätt att se på saken.
  Den UV vi talar om här kommer från solen och när den strålningen börjar tränga ner i jordens atmosfär så växelverkar den med atmosfärens beståndsdelar, partiklar (molndroppar stoft mm), molekyler och atomer. Växelverkan innebär att UV-ljuset som kan ses som en ström av fotoner (ljuspartiklar) antingen rör sig rakt fram eller sprids (byter riktning) eller absorberas (fångas in). För molnfria förhållanden bidrar alla luften molekyler till att sprida strålning och UV-fotonerna sprids mycket kraftigt. Vore spridningen den allenarådande faktorn skulle tumregeln även kunna sägas vara fysikaliskt korrekt. Men det som också har stor betydelse är absorption av UV i ozonmolekyler. Ozonet i atmosfären har olika halter både i vertikal och horisontell riktning vilket gör att mängden UV som  kan passera också varierar. Merparten av ozonet finns på  höga höjder i den lägre stratosfären ca 10-50 km. Om solen står lågt kommer UV-strålningen att gå snett igenom ozonet varvid en mycket stor del absorberas och aldrig når jordytan. Hur mycket som absorberas beror på ozonets absorptionsförmåga som beror av vilken våglängd strålningen har. De allra kortaste våglängderna absorberas lättare än de lite längre UV-våglängderna. Så precis som du skriver så försvinner de allra skadligaste i större grad än de lite mindre skadliga.

  När en UV-foton når jordytan växelverkar den med ytan även då kan det ske spridning eller absorption. Det senare är det allra vanligaste, men för vissa ytor tex ren ny snö dominerar spridningen. Det finns mätningar som visar att kring 90% av UV-fotonerna kan återspridas till atmosfären från just färsk och ren snö. När snön åldras och blir smutsig sjunker dess förmåga att reflektera UV men den är ändå hög i förhållande till de flesta andra naturliga ytor.


 • 26.11.2017
  Hej,
  var på norra halvklotet ligger  köldpolerna i förhållande till Skandinavien  just nu?
  Har ni indikationer på hur de komma att flytta på sig framöver?
  Mvh
  Maria T
 • Hej, du kan följa det aktuella läget tex via denna länk http://www.wetterzentrale.de/de/topkarten.php?map=2&model=gfs&var=2&time=3&run=6&lid=OP&h=0&mv=0&tr=3

  Där finns även prognoser ett antal dygn framåt i tiden.
 • Det som framförallt värmer luften är marken. Luften i övre lager ligger långt från marken. Men om man står längst upp på ett berg har man ju mark under fötterna ? Jo, men runt omkring berget är det långt till marken, och luften har en förmåga att röra sig i sidled.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.