Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Släpp väderdata fritt så att andra kan bygga appar

Det är orimligt att en myndighet skall spendera skattemedel på att bygga och underhålla appar för alla olika varianter av telefoner och plattor som finns. Släpp väderinformationen som öppen data så kan andra bygga applikationerna. Norge har redan gjort det (via yr.no).

Det skulle dessutom leda till en mer utvecklad marknad för återanvändning av offentliga data enligt regeringens intentioner.

Kommentarer

 • Hej Martin,
  Historiskt sett har det varit så att data har varit fritt för forskning utan kommersiellt syfte där man fått skriva licensavtal. Nu tyder det mest på att all data kommer att läggas ut i framtiden men med samma villkor som idag.

 • Torny, menar du med ditt svar att ni inte har några planer på att släppa datan fri?

 • Hej Erik! I dagsläget kan vi nog inte svara på frågan med någon säkerhet. Besluten är inte tagna, helt enkelt.
  Som Torny skrev så går det mot att mer och mer data läggs ut fritt. Vi har mycket data som är fri idag, men vi har inte utvecklat några API-er för det som YR har gjort.

  Leif Webbkoordinator
 • Vad är det som är orsaken till att ni inte har utvecklat ett API? Är det brist på pengar eller står det annat i vägen?

 • Hej Andreas! Jag har inte allt information om skälen till det men jag skulle tro att det beror på att våra utvecklingsresurser just nu är väldigt fokuserade på att ta fram tjänster för tunga kommersiella kunder och även produkter som andra myndigheter har beställt och att det ännu inte tagits några beslut i frågan. Då hamnar APIer och en hel del andra tjänster som vi vill få in som gratistjänster på smhi.se längre ner i prioriteringen.

  Men som sagts tidigare så kommer säkert mer och mer data vara tillgängligt i framtiden. Utvecklingen pekar dithän och det är en sund utveckling. Sen kan man, om man vill krångla till det, fråga sej om det är rimligt att skattepengar läggs på att ta fram data och APIer för att kommersiella aktörer ska kunna tjäna pengar på det. Men det är en mer politiskt diskussion som inte SMHI lägger sej i.

  Leif Webbkoordinator
 • Tack för ditt snabba svar. Bevisligen finns det ett behov av ett SMHI API, det är bara att se hur mycket yr.nos API används. Vad kan vi som vill ha ett öppet SMHI API göra för att pusha frågan högre på er agenda?

  Själv tycker jag det är helt rimligt att privata aktörer kan tjäna pengar på offentliga APIer, så länge det finns en bra gratis grundtjänst.

 • +1 Fatta beslut om att tillgängliggöra väderdata omedelbums.

 • Leif, det är väl på motsvarande sätt inte rimligt att SMHI lägger skattepengar på att utveckla appar till olika plattformar? Sedan har SMHI att inrätta sig efter regeringens politik:

  "Den information som framställs eller samlas in i den offentliga sektorn är en samhällsresurs som är gemensam för statliga och kommunala myndigheter och samhället i övrigt."

  Se s 130 och framåt i http://www.sweden.gov.se/sb/d/12677/a/142272

  Du nämner "tunga kommersiella kunder". Det vore väl bra om det blev fler sådana så att det blev ökad tillväxt och fler jobb? För detta krävs det enkel tillgång till data så att små, unga entreprenörer kan komma vidare.

 • Jag tror det skulle kunna gå att hitta personer som kan tänka sig att jobba gratis med att bygga ett första API åt er. Kanske är det ett sätt att få tid att lägga tid på saker som inte är högst prioriterat just nu?

  Ett format jag tror på är en hack-kväll, det ett par utvecklare hos er är med, och de som är hugade dyker upp och bidrar med sin programmeringskunskap. Tror det skulle kunna bli ett riktigt roligt event, som många skulle vara intresserade av.

 • +1 !! Detta data borde finnas tillgängligt och det kommer att leda till nya affärsmöjligheter för SMHI!

 • klart.se, yr.no, foreca.com, yahoo, google, weather.com, accuweather, etc., alla har väder API:er för väder i Sverige (och många fler)... SMHI verkar inte behöva skaffa ett API, eftersom de inte har krav på sig att konkurera...

  Vi har i många år försökt få API från SMHI, men det verkar inte som man förstår principen. API har man för att synas överallt (väldigt billig reklam). I alla våra produkter har vi tvingats använda data från andra aktörer, trots att våra kunder (fastighetsbolag) uttryckligen önskat data från SMHI.

  Exempel:
  http://www.manodo.se/default/index.cfm/programv...

  mvh
  Peter

 • Det är märkligt att prioritera "unga kommersiella kunder". Släpp datan fri så kan fler tillgoda se deras behov. Andelen som kan utveckla lösningar för era kunder och myndigheter kommer öka dramatiskt.

 • Emil har en mycket bra ide, ni kan säkert få väldigt mycket hjälp av utomstående som gärna vill ha ett API. Ta chansen och använd er av den innovation och drivkraft som finns!

 • @Leif, du frågar dig om det är rimligt att skattepengar läggs på att göra data tillgängligt för privata aktörer som kan tjäna pengar på det. Regering har till och med stiftat en lag som säger att det inte bara är ok utan att man ska göra det.

  En annan version av samma fråga är om det är ok att data som tagits fram med skattepengar från privatpersoner och företag inte får användas av de som betalt för den? En jätteenkel fråga tycker jag.

 • Det blev ju en liten debatt av detta! Kul! Jag har skickat tråden till några som kanske kan ge ett mer initierat svar än jag. Återkommer.

  Leif Webbkoordinator
 • Tycker också det är skamligt att smhi inte ger ut väderdata att användas till applikationer.

 • Ingen har ännu sagt "det är ju ändå 2011" så då gör jag det.

 • Tycker också det känns märkligt att behöva hämta väderdata från YR för att kunna visa svenskt väder på svenska webtjänster.

 • Blev faktiskt förvånad över att SMHI inte hade ett API, skamligt. Prioritera!

 • +1 Släpp datan fri!

 • Att datan ska vara öppen och tillgänglig om den är statligt finansierad är i dessa dager rätt givet! Tänk dock på att prioritera rätt saker. "API" kan betyda allt från enkla listor (sitemaps, feeds) som länkar till datumstämplade poster av data (xml, json, csv), till vilka facettsökningsmojänger som helst, byggda med valfritt, modernt webbramverk. Det är det förra som SMHI bör utgå ifrån. Inte på rika APIer (med de prestanda- och underhållsbehov som kan tillkomma), och definitivt inte på några appar! Öppna datan och gör den lätt att hämta inkrementellt över tid, så kommer det att blomma upp både rika APIer, appar och annat som folk behöver. Sådant ska uppstå efter behov, framtaget med expertis och engagemang. Kvalitén på den data som publiceras kommer förmodligen också att behöva ses över, och baserat på återkoppling från användning kureras över tid. Kvalitativ data ska vara entydig, självbeskrivande och gå att kombinera med annan data på innovativa sätt.

 • Det här är skitviktigt. Att datan som finansierats av skattemedel också finns tillgänglig för allmänheten borde vara självklart. Det finns 1000 olika användningsområden som vi hobbyutvecklare skulle ha nytta av datan till.

 • @Björn Ett annat synsätt skulle kunna vara att datan förblir stängd och att den finansieras av de som vill konsumera den.

 • Hej på er! Nu har jag fått ett inlägg från Marcus Flarup som är en av de som jobbar med dataleveranser på SMHI:

  "Först vill jag förtydliga att diskussionen rör data och produkter som tas fram med skattefinansierade medel och alltså inte kundspecifika tjänster som utvecklas på kommersiella villkor, också omnämnda i tråden.
  SMHIs data och produkter som är skattefinansierade och framtagna inom ramen för SMHI Basverksamhet, är idag tillgängliga för all typ av användning. Vår policy innebär kortfattat att SMHI tar ut en avgift för informationen om den ska användas för kommersiella ändamål, vilket även är fallet om informationen ska spridas i applikationer och på öppna Internetsidor. Det sker då på en konkurrensutsatt marknad. SMHIs policy i denna fråga finns att läsa i sin helhet på SMHIs hemsida på http://www.smhi.se/omsmhi/Policys/smhis-datapol....

  Eftersom datapolicyn innebär att SMHI tar en avgift för informationen för kommersiellt bruk sker leveranserna i dagsläget direkt till de kommersiella användare som köper informationen. Däremot ser SMHI att informationen alltmer kommer att röra sig mot lägre priser och i slutändan vara gratis för all typ av användning, en utveckling där tidsperspektivet är ovisst. En ändrad datapolicy kommer troligen att innebära att SMHI kommer utveckla API:er, men när detta sker finns inga beslut tagna för.

  Gällande SMHIs utvecklande av applikationer så har SMHI Basverksamhet ett ansvar att nå ut till allmänheten med allmänna prognoser och vädervarningar. SMHI har därför utvecklat en applikation som kommer att vara gratis, och vilken kommer att lanseras inom kort. Den blir en kompletterande kanal att ta del av SMHIs prognoser och varningar som idag finns på smhi.se.

  För att öka tillgängligheten till SMHIs data arbetar vi för närvarande på ett flertal olika fronter. Det pågår arbete för att digitalisera historiska data och omfattande investeringar i arkivdatabaser. Vi samarbetare aktivt med andra myndigheter kring s k geodata. Det tillkommer allt fler tjänster på smhi.se för att enkelt ladda ned exempelvis klimatdata och vatteninformation. Några aktuella exempel är Vattenwebb och andra tjänster på http://www.smhi.se/tema/Vattenforvaltning och Klimatdata från ett urval av SMHIs meteorologiska stationer http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/datas... ."

  Leif Webbkoordinator
 • Begränsningen är alltså policyn, men vem är det egentligen som bestämmer SMHIs policy?

 • Ett förslag: Kan ni inte börja enkelt: släpp den information som ändå finns tillgänglig via era applikationer, men som datafiler istället för i appliktionsform.

  Rent konkret: Allmänna prognoser och vädervarningar som ren data.

  Som sagt så hjälper vi gärna till att få ut denna data så gott vi kan!

 • +1 på Emils kommentar, släpp vad ni har och lita på utvecklarcommunityn

 • Skulle vara mycket trevligt med ett fint API.

 • +1 till API,

  sedan är man ju lite rädd att det bara blir 'minsta möjliga, i leksaksformat' som släpps där, t.ex. lossy komprimering, tappade decimaler på mätdata, sämre upplösning på kartor, fördröjd data etc,

  man vill ju ha det som (basverksamheten) SMHI har själva, no more, no less,

 • +1 släpp fritt och låt innovativa app programmerare göra vad de kan!
  Är appen tillräckligt bra kanske en och annan köper den annars kommer det säkert finnas många gratis utgåvor om bara datan är fri!

 • håller med emil

 • @Jens, ja men det är inte den modell regeringen strävar efter med psi-lagen...

 • Grundproblemet är väl igentligen de dubbla stolar SMHI sitter på. Sedan 1992 har SMHI ett affärsuppdrag (på egen begäran). I samband med detta delades SMHI i olika avdelningar, varav basverksamheten är en, den avdelning som har ansvar för mätnät och rådata. ECOMET bildades kort därefter, där SMHI publicerar sina priser. Priserna där sätts av SMHI själva utan motpart och kan där när som helst ändras till noll.

  SMHI drivs som ett konkurrensutsatt företag, men är samtidigt en myndighet och har därigenom andra uppgifter och åtaganden som Nationell Meterologisk Institution i Sverige. Affärsverksamheten är under snabb utveckling, men basverksamheten har knappt förändrats på de tjugo år som gått sedan affärsuppdraget kom till. Dess främsta uppgift verkar vara att upprätthålla de påhittade priserna på rådata, data som till nittiofem procent finansieras av skattemedel och därmed redan är betalda. Men med fria data skulle affärsverksamheten få mera konkurrens, och affärsverksamheten och basverksamheten har samma chef/GD.

  Tjugo år har gått sedan affärsuppdraget och samhället har förändrats. En myndighet idag skall vara neutral, saklig, ge service och - på grund av skattefinansieringen - vara kostnadsfri. Man förväntar sig absolut inte att de talar i egen sak. Även inom EU har flera direktiv/lagstiftning tillkommit där rollen för myndigheter gått mot oberoende samhällsinstitutioner.

  När basverksamheten SMHI änligen släpper sitt data fritt, försenat sedan 2003, vore det en anti-klimax ifall detta skulle vara i sämre format än vad de själva använder.

  visst ett API vore bra men SMHI erbjuder redan idag data via ftp.smhi.se så det finns inga hinder att släppa dessa data idag,

  vän av ordning noterar också att frisläppandet av data kommer efter SMHI själva släppt flera appar, och dessutom satt priset till noll, och därmed starkt minskat andras möjlighet att ta betalt för sina appar...

  För att en förändring skall till behövs det en ny generaldirektör på SMHI - en förändrare och inte en inlåsare - och också en delning av SMHI där kommersiell verksamhet skiljs från myndigheten och dess uppdrag. Att till varje pris förhindra kommersiell användning av rådatat är inte lösningen, uppgiften för rådataansvarig på basverksamheten borde istället vara att få ut datat till så många som möjligt, utan restriktioner för vidareutnyttjande - vi har redan betalat en gång...

 • Ni kanske ser det som förlorade intäkter om man släpper datan fri, men se det som möjligheter istället. hundratals utvecklare kommer utveckla saker som ni alldrig äns kan drömma om.
  Jag som skattebetalare skulle få ut mycket mer om ni öppnade upp datan, och det är därför PSI-lagen finns.

  Tänk om, tänk rätt!

 • @Kalle. Jag tror du har rätt i att det kommer att byggas saker och skapas värde med öppen data. Det är ju även åt det hållet myndigheterna strävar.
  Min kommentar var mest ett försök att nyansera diskussionen. För det är ju som @Martin säger så att de i dagsläget är finansierade med skattemedel. Och mer skatt är det väl bara moona som vill betala!? 😀

 • Förklara gärna varför det skulle kosta mer pengar?
  Jag är helt säker på att ni kan få in samma pengar som ni får in idag om ni släpper rådatan fri. Når ni ut till tusentals nya kunder så finns även möjligheter till nya inkomster. Och då tänker jag inte på rådata utan på tjänster runtomkring. t.ex utbildning, support och extratjänster.

 • @Marcus Flarup: Du pratar mycket om kommersiellt bruk, gäller detsamma för icke-kommersiellt bruk? Om jag bara vill bygga en helt gratis (fantastisk) vädervisualisering, kan jag få tillgång till (kostnadsfritt) data från er då?

  @Martin S: Att data redan idag fanns tillgänglig via FTP: ftp://ftp.smhi.se/ - var inget som jag visste om. När jag klickar runt där verkar jag dock inte hitta några datafiler, bara listor över vilka andra aktörer som finns upplagda i systemet.

  Är "users" icke kommersiella-aktörer, och "busers" kommersiella aktörer?

 • Två av användarkontona på FTP:n verkar faktiskt vara publikt tillgängliga. naturftp med massor av PDF:er och presentationer:

  ftp://ftp.smhi.se/users/naturftp/

  ... och STW2-DK som verkar innehålla dagligen uppdaterad information om skepp? Någon som kan tolka datat, mer än att det är CSV-format?

  ftp://ftp.smhi.se/users/STW2-DK/

 • Ja, det vore verkligen intressant med förändring i hur man kan komma åt rådatan/mätdatan för att kunna använda i sina egna väder- och klimatsimuleringar.

 • @Emil från Marcus:

  "Som nämnts betraktas öppna Internetsidor, appar mm som tjänster på en konkurrensutsatt marknad. Kategoriseringen skulle vara Broadcaster/publisher och en avgift för Informationen skulle utgå vid publicering av tjänsten. Det betraktas alltså som kommersiell verksamhet. Marcus Flarup"

  Leif Webbkoordinator
 • Marcus: jag förstår din tanke men det är fortfarande inte så som det nya direktivet är tänkt att fungera. Tänk om.. det går att få in pengar på andra sätt.

 • Om ni vill ha lite inspiration av andra som följer direktivet så kan ni ta en titt på Västtrafik som lyckats väldigt bra. http://labs.vasttrafik.se/

 • Ser Marcus citerar direkt från basverksamhetens prislista, som han själv skrivit. Det vore kul om det gick att föra en konstruktiv diskussion om tillgängligheten av basverksamhetens rådata med mer än bara korthuggna 'så här är det'-svar från SMHI. Det där med klassindelningen och där de gör skillnad på hur man använder rådatat är också ett antikt arv från början av 90-talet, alla andra NMI's som släppt sitt data fritt på ECOMET har frångått klassindelningen helt.

  Går det att få ett svar från GD'n i tråden?

  Det vore bra med svar på kritiken att basverksamheten och samhällsnyttan (rådatatillgänglighet) fått stå tillbaka till förmån för affärsverksamheten och interna konkurrenshänsynstaganden. De som kallat SMHI för 'ett svart hål för skattepengar' (massor in - inget kommer ut), ligger det något i det?. När det skapas en vi-och-de mentalitet (och 'de' är de som inte jobbar på SMHI) är något på väg att gå fel. Uppenbarligen finns det ett samhällsintresse för rådatat. Vi har hört ursäkterna tidigare, men kanske kommer det något nytt?

  Alternativt vore det intressant med en kommentar från den största motståndaren till frisläppandet av rådata(?), produktansvarig på affärsverksamheten SMHI Kjell Lund. En fråga där är ju såklart huruvida SMHI's affärsverksamhets marknadsandel är att tillskriva inte styrkan i dess produkter, utan exklusiviteten i dess datatillgång? Som tur är har inte Kjell någon rösträtt i frågan.

 • Den samhällsekonomiska nyttan med att släppa rådatan fri diskuteras här:

  http://www.opengov.se/blogg/2009/vem-betalar-data/

  "Eftersom man kan anta att beslutet att köpa information för t.ex. en kommun har föregåtts av en investeringskalkyl där nyttan överstiger kostnaderna kan man fundera på hur många kommuner som inte köpt information för att det inte fick plats i budgeten? Därmed kanske det utvecklas färre kommunala e-tjänster som skulle kunna skapa nytta för medborgare och företag till ett belopp som är högre än de 10,6 Mkr som SMHI fick in 2008."

 • Bump! Vad hände med diskussionen?

 • Bra fråga, anser ni på SMHI att debatten är avslutad och frågorna besvarade?

 • @Andreas +1

 • Bump, bara för det är sommar och sol betyder inte att värdet att släppa data har försvunnit.

 • Någon som kikat på trafiken och metodanropen från och till SMHI-appen?

 • @Erik Pettersson: Japp. De använder en API nyckel i HTTP-huvudet som ser ut att vara en MD5-checksumma av ett datum i något format (ändras varje dag). Har inte lyckats lista ut hur denna nyckel kan återskapas

 • @JonasJ + @ErikP: Känner ni inte till det öppna icke-officiella API:et som redan finns? Version 3.0 av flash-appen använder det. Problemet enligt mig är att jag inte får använda datan till något vettigt.

 • Om intäkter: med fria SMHI data (eller vilken myndighetsdata som helst), som används av kommersiella företag, så betalar ju de företagen skatt. Som blir intäkter till staten. Som kan finansiera SMHI. Systems Thinking anyone?

  Grundproblemet här verkar vara det klassiska konto-tänket, där ett konto (SMHI) inte ser sitt samband med andra konton inom samma organisation, i detta fall staten. På sätt och vis kanske privatiseringen och kommersialiseringen av myndighetsorganisationer har satt oss på denna pottkant, där alla delar ser till sin lilla del av kakan, utan möjlighet till helhetstänk.

 • @ Leif Stenbom: Finns det en möjligthet att publicera en förteckning över vilken data SMHI tar fram och beskriva denna på SMHI:s hemsida? Och även vilken rådata som kan tänkas bli tillgänglig snart. (även om det inte blir via ett API) Finns bra rådatan kan nog nog communityn hosta och bygga ett/flera API. Vill man använda SMHIs specialkunskaper/tjänster ska man betala!

 • @Daniel NIlsson: Vi betalar ju faktiskt redan för SMHIs tjänster via våra skatter, borde inte det räcka?

  Intressant att se att det nu är över en månad sedan SMHI deltog i denna diskussion. Händer det något hos SMHI i denna fråga eller anser ni att ni har besvarat alla de frågor som ställts här? Jag vet att jag har ställt den frågan tidigare, och jag kommer att fortsätta att göra det till vi får något vettigt svar.

 • @Andreas Krohn: Kan förstå att många tycker att allt ska vara gratis, men jag håller inte med. Mycket borde finnas tillgängligt och det utan kostnad, men allt behöver inte vara gratis. Och du Andreas och jag behöver inte vara överens om denna bit - det viktiga är att något händer från SMHI:s sida - och det snart.

  Ett öppet API för grunddata borde helt klart tillhandahållas. Sen kräver det ju en viss förståelse för väder och meteorologi för att göra något bra av det hela.

 • @Daniel Nilsson, varför borde det inte vara gratis? Det är en vanlig motreaktion att tycka som du gör. Men vad är argumenten?

  Nyttan med data uppstår när den används i olika tjänster av slutanvändarna. Den nyttan är oftast mycket större än de belopp staten kan dra in på försäljning av data i första ledet. För väderdata finns ju stora möjligheter till energieffektivisering, produktionsplanering mm som skulle kunna komma fler till godo.

 • Idag kom en artikel i SvD som berör ämnet. Både SMHI:s GD och miljöministern verkar tycka att allt är bra som det är med SMHI:s affärsverksamhet: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/smhis-priser-...

 • Om alla skulle släppa väder fritt skulle det väl bli atmosfäriska störningar och ganska obehagligt för alla utom för just den som släppte väder senast ?

 • Bra Herman! Äntligen en smula humor i den annars så teknologiska debatten!

 • lägg ut data genast!
  ska man behöva spela in en uppläst avläsning för att sen skriva av den för att sen lägga ut den på nätet ?
  jag har saknat historiska vinddata i 35 års tid. (lika länge som jag seglat runt sveriges kust)
  nu kan vem som helst skaffa en vindmätare med datalogger för 1000 kronor.
  låt oss bilda en väderavläsnings grupp på nätet med spridning av egna väderdata !
  sen kan smhi få vara med -de har ju en gammal databas att jobba med och publicera när den väl digitaliserats.

 • Lägg inte ut datan, det kommer bara leda till att folk kan tillgodogöra sig informationen gratis och på ett enkelt sätt! Finns egentligen ingen anledning till att ha det så. Det är bättre att ta betalt.

 • Då var det dags att pinga i den här tråden så att diskussionen lever vidare.... Så SMHI, någon förändring av er policy på senaste?

 • I spanien har AEMET förstått principen. De har till och med publicerat data via en SPARQL endpoint (web 3.0). SMHI verkar inte inte ens ha förstått principen bakom web 2.0.

  http://thedatahub.org/dataset/aemet

 • Hej SMHI.

  Jag har en fråga till er.

  Det är ju så att ni tar betalat för framtagning av datan,
  Jag har inga problem med att ta fram datan själv, t.ex genom att skrapa era siter.

  Är det inte fritt fram att hämta data från myndigheters hemsidor sålänge man anger källa om jag uppfattat det hela rätt?

  Isåfall kan jag skapa en webbservice som hämtar data från hemsidan och publicerar det igen via ett API.

 • Kalle: Nu börjar det bli intressant 😉

 • Kalle, jag är ingen expert men jag tror att om en myndighet publicerar det på sin webbplats är det offentlig handling. Jag är inte helt säker på att du får göra vad du vill med det för det men det är värt att kika på.

 • Då knuffar jag en gång till för fake-api, som koncept
  http://rewiredstate.org/projects/uk-online-fake...

  Vem bygger?

 • Jag har tagit paus från den här diskussionen ett tag men tänkte flika in att det ju redan finns ett API oavsett vad SMHI påstår här. Funkar bra för svenska behov.

  Om detta med offentlig handling stämmer så är det bara att köra på med API:et som redan finns.

 • Enligt http://lawline.se/answers/8103

  Så finns det undantag till detta med offentliga handlingar och upphovsrätt:

  Enligt 26 a § UHL tredje stycket är det dock inte tillåtet beträffande:

  1. kartor,
  2. tekniska förebilder,
  3. datorprogram,
  4. verk som skapats för undervisning,
  5. verk som är resultat av vetenskaplig forskning,
  6. alster av bildkonst,
  7. musikaliska verk,
  8. diktverk eller
  9. verk av vilka exemplar genom en myndighets försorg tillhandahålls allmänheten samband med affärsverksamhet.
 • Hej Erik,

  Tack för snabbt svar.

  Vilken av dessa punkter ni nämner tycker du väderdata hamnar under?

 • Jag är tyvärr inte jurist men om det infaller inom någon av punkterna ovan så kan det vara nr 5. Dock är jag tveksam till definitionen av verk. Är rådata ett verk?

 • https://lagen.nu/1960:729

  Där står en del om verk bland kommentererna och någon annan mer kunnig i området får gärna ge sina synpunkter.

  SMHI: Anser ni att väderdata som ni publicerar på er hemsida har verkshöjd?

 • Jag har haft kontakt med andra myndigheter, bland annat PRV där dem godkänner att man hämtar data från webbsidan sålänge man anger vilken källa man hämtar datan ifrån.

  Jag tycker detta är e ganska intressant reflektion, det är ju precis vad Google gör. Skrapar data och levererar vidare via olika api:er.

 • Erik, SMHI:s information omfattas av upphovsrätt:

  http://www.smhi.se/Om-webbplatsen/upphovsratt-1...

  "Upphovsrättslagen gäller både om materialet förekommer i betaltjänster och öppet material på SMHIs hemsida, smhi.se. Det innebär att all återgivning eller kopiering av materialet kräver upphovsrättsinnehavarens, d v s SMHIs, tillstånd."

 • Upphovsrätt av vad? Texten på hemsidan? Man får lov att hämta delar av en hemsida men inte ett helt stycke och det är det jag vill göra.

 • SMHI påstår att deras väderdata är "konstverk" om man läser deras avtal man måste godkänna för att ladda hem historisk data.

  Jag skulle nog snarare påstå att följande gäller:

  "Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är förvarad hos en myndighet, samt har inkommit till den utifrån eller har upprättats inom myndigheten. (Man bortser från trycksaker eller sådant som uppenbart saknar betydelse för myndighetens verksamhet, exempelvis massutskick av reklam.) En handling är förvarad om myndigheten har tillgång till informationen, tekniskt eller praktiskt"

  Vore intressant att veta om deras argument om konstverk skulle fungera i rätten.

 • Tack Kalle. Bra inspel. Spontant känns det väl lite konstigt att hävda att det ett konstverk eller? Det är ju tekniskt insamlat data utan någon som helst mänsklig kreativ inblandning. Konstverk måste väl ändå tillskrivas att det har en kreativ och personlig höjd.

 • Tyvärr SMHI, denna tråd dör inte. Vi vill fortfarande ha ett gratis API, vågar vi hoppas på det 2012?

 • @Andreas: Ja, vi ger inte upp så lätt! Dags för SMHI att lämna ett nytt bud tycker jag.

 • SMHI, ska vi som med skattemedel redan betalat för att ni samlar in väderdata behöva sätta upp egnen utrustning runt om i sverige för att kunna sprida och använda samma data som ni redan har? Vi behöver bara få access till er rådata som redan finns och som borde vara en offentlig handling, ni behöver inte spendera pengar på det som vi själva vill göra med den.

 • Det mesta av rådata finns redan att tillgå via nätet idag. Amerikanska vädertjänsten (NOAA) liksom flera universitet har rådata i nära nog realtid som är tillgängligt via webben eller ftp. Är man intresserad av att bygga appar så kan man kanske fundera på att inte plocka hem data via internet noaaport data distribution som i realtid i praktiken strömmar allt rådata. Det senare fungerar ypperligt och jag kan från mitt hem i Asien plocka upp svenska metar och synop bara några minuter efter det att vädret observerats.

  Är man en riktig freak så kan man köra numeriska prognoser själv med WRF (kolla på webben), men man bör ha en riktigt bra linux-pc med många kärnor och mycket cache för att det ska vara görligt att få bra upplösning. Rådata kan hämtas från NOAA, som enligt amerikansk lag är skyldigt att tillhandahålla detta eftersom det är skattefinansierat,

 • Grattis på 1-årsdagen till frågan om ett fritt SMHI API!

  Status: inget fritt API, inget riktigt svar från SMHI, ingen förändrad policy, inget större intresse bland politiker

  Rekommendation: yr.no

  Framtida utsikter: denna tråd kommer inte att dö, men inget fritt API inom överskådlig framtid (hoppas att jag har fel)

 • Andreas: Kolla mitt svar ovan - jag skulle tro att all info som du söker finns online hos amerikanska vädertjänsten NOAA.

 • Staffan: Visst kan man hämta data från NOAA eller yr.no eller någon annat ställe, det gör inte att SMHI kommer undan. De bör iaf dela med sig av sin data och sina prognoser i ett gratis API.

 • Hur kommer det sig att andra svenska myndigheter tycker det är en bra idé att låta sitt data vara öppet?

  Exempel:
  http://www.krisinformation.se/web/Pages/Page___...

  Detta är vad de tycker:

  "Öppen data

  Vi vill nå ut med vår information till så många människor som möjligt. Därför lägger vi ut data till våra appar i ett öppet API (Application Programming Interface) som vem som helst kan använda när de bygger egna informativa applikationer.

  Grundtanken liknar syftet med sociala medier, där alla bidrar på sitt sätt och där man hjälps åt att sprida intressant och viktig information genom att dela den i sina kontaktnät. Genom att låta andra använda information från Krisinformation.se i sina applikationer ökar chanserna att informationen når ut och kommer till nytta."

 • Läs om vissa restriktioner som gäller hur man hanterar väderdata och som Sverige som medlemmar i FN-organisationen WMO förbundit sig att följa.

  http://www.wmo.int/pages/about/Resolution40_en....

 • Det har kommit två spaminlägg i denna tråd och jag vill bara kort meddela att vi på Kundo tittar på detta och undersöker varför det slinker igenom. Tack för ert tålamod! Rapportera vidare problem eller bidra på andra sätt i den frågan här.

 • Glada nyheter! SMHI:s GD har på offentliga rummet sagt att öppna data är med i deras strategi för 2014: http://www.facebook.com/groups/opengov/permalin...

  Visst är det långt dit, men det känns ändå som helt rätt riktning, och något som jag vill applådera. Hejja SMHI! 😀

 • Hej alla,
  Ja det stämmer och vi har nyligen utökat från 52 till 150 synoptiska stationer som man kan "tanka hem" data från 1961-2011. Resten är på G om något år.

 • Bra jobbat alla som tjatat. 😀
  ... Och lobbat på andra sätt.
  /M

 • yr.no har spärrat ut publik API-access till sin väder-radar-vy "nordic" dvs det som är intressant för svenska app-utvecklare. Nu finns det visserligen ett sätt att komma åt informationen men det är inte publik info.

 • Kul att se att det finns så många som har lust att bygga vidare. Hoppas att apparna blir kvalitetsmässigt vettiga också - det krävs en del specialisering har jag för mig, för att tolka data rätt och prognosticera vettigt.

  Intresset kan ju vara både att tjäna pengar och att bara vara till nytta och ha roligt. Men den långsiktiga utvecklingen skulle kunna leda till olika tjänster som naturligt blir SMHIs och andra som naturligt blir andras, och man skulle enkelt kunna samsas om datainsamling etc, rätt skött är ju insamling och gallring jättedyrt och man kan ju undra om det fungerar bra i andra händer än ett statligt verk. Samtidigt blir ju kontakt med avnämare en bra anledning att öka effektivitet, och styra mot intressen som kan vara vettiga. Att sälja data till stora kunder är ju ett sätt att överleva i privatiseringens tidevarv, men strukturell anpassning innebär ju att det inte skall behöva vara just stora kunder som förser en med de stora pengarna. De småsaker man inte har tid med borde ju med fördel kunna skötas av enskilda utvecklare och de kanske sammanlagt lyckas finansiera mer än storkunderna - plus åstadkomma mer anpassade produkter som alla har användning för.

  Så det borde inte finas några principiella skäl att betrakta data som konstverk eller forskningsdata, fast man kunde ju fundera på en låg ingångs- eller abonnemangstaxa för att möjligen motivera att avnämarna kan fordra viss presentation eller kvalitet eller regelbundenhet eller liknande. Det verkar vara ett rätt svagt argument i alla fall och det mesta talar för att offentliga uppgifter som kan användas i mänsklighetens intresse skulle tillhandahållas gratis.

  Däremot, priset på sådana appar som skulle kunna klassas som nödvändig information för överlevnad eller liknande borde vara så lågt att vem som helst skulle kunna få tillgång till dem. Dvs jag skulle se app-priser som nära eller lika med 0 kr.

  Och eftersom dessa appar oftast levererar sina tjänster via GSM bör man hitta ett sätt att få dem lätt och sparsamt på en dyr satellitapplikation också - seglare befinner sig rätt ofta utanför GSM-räckvidd. Då behövs ju data, mer viktigt än om man är kustnära. Och det finns också rätt stor kvalificerad konkurrens i "passageweather" och liknande siter. I sådana sammanhang behövs ju väldigt kvalificerade prognosverktyg.

  Grattis till att ni får data i alla fall!

  Johan

 • Det är humor att alla vill ha gratis data - och struntar kapitalt i hur det ska finansieras. Ge hit, liksom.. : )

 • John, det är humor att de som sitter på data bara kan tänka sig att ta betalt för den som finansieringsmodell för produktionen. Andra har insett att det finns olika sätt att finansiera produktion av data och att det i de flesta fall ger större samhällsnytta att maximera användningen genom att sätta priset till 0. Se några exempel i http://www.mbbl.dk/publikationer/re-use-public-...

 • Datan är redan finansierad,
  Genom våra skattepengar. Ett Säpo har dom redan byggt
  Till deras egna App, men har satt en nyckel på den för att
  Ingen skall Kunna hämta datan. Köper inte argumentet att det
  Kostar massor av på pengar att utveckla ett API.

 • Säpo = API

 • Jag som många ni andra har säkert en ide om att ni vill bygga en väderapp!?
  Känner mig lite dum men det är alltså omöjligt ifall SMHI har satt en api nyckel för att komma åt väderdatan?
  Har jag då förstått rätt?
  Finns de någon väderleverantör som delar ut sin väderdata gratis?

 • Hej

  Du hittar massvis av sådana väder-API:er här:
  http://www.programmableweb.com/

  mvh
  Peter

 • Tack Peter

  Det går alltså att sätta in yr.no eller klart.se väderdata i sin väderapp men inte smhi:s?

 • Japp.

  Vi använder klart.se .
  Men även Yahoo har ett bra väder-API. Den täcker dessutom hela världen.

  http://www.manodo.se/default/index.cfm/vart-erb...

  mvh
  Peter

 • Jag förmodar att orsaken till att yr.no inte delar ut nordic-vyn fritt beror på att andra partners i Norden (som en del av väderdatat levereras från) motsätter sig att informationen skulle delas ut gratis (om man förmodar att de i dag säljer samma data till kommersiella aktörer).
  Jag föreslår att det räcker med ett gemensamt nordiskt API för de olika nordiska meteorologiska aktörerna då de redan idag delar på mkt data inbördes.
  Men att förmoda är inte med säkerhet att veta. /gunnar

 • Äntligen börjar det röra på sig! 😀

  http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Meteor...

 • Glad nyhet 😀

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.