Nederbörd och vattenbelans

Hej!

Jag har en fråga om normalperioden för nederbörd. Kollar jag i denna textfil ser det ut som nederbördsmängden (1961-1990) för tex Älvsbyn är 436 mm/år (nr 16191) (https://www.smhi.se/data/meteorologi/dataserier-med-normalvarden-1.7354) men kollar jag på vattenbalansen (https://www.smhi.se/vader/mark-och-vatten/vattenbalans) för Älvsbyn står det att nederbördsmängden normalt ligger på runt 600 mm/år. Är det som är angivet som normalt för vattenbalansen baserat på en annan tidsperiod?

Laddar jag ned data från mätstationen i Älvsbyn och beräknar det årliga medelvärdet hamnar jag på ca 480 mm/år för tidsperioden 1966-1990, vilket ju då ligger närmare data i textfilen. 

Hälsningar
Anna
Anna Larsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Anna!

  Källorna är baserade på lite olika metodik. Textfilen presenterar normalvärdet för 1961-1990 för platsen baserat på uppmätt nederbörd vid just den stationen.

  Vattenbalansberäkningar gäller för 1981-2010 och är gjorda med en hydrologisk modell (SHYPE). Beräknad nederbörd är ett medelvärde för ett område och i detta fall ligger området dessutom högre än stationen, och har därför högre nederbörd.

  Vänligen
  Sandra Klimatolog
 • Tack för ditt svar! Vad innebär det att området ligger högre än stationen, att det ligger på högre höjd (altitud)? Varför betyder det att det har högre nederbörd?
  Anna Larsson
 • Hej
  Jag tittar på avrinningen från ett begränsat område på Årnäshalvön norr om Varberg.
  Området avvattnas med en dräneringsledning. Har märkt att flödet i ledningen ökat under senare år och tycker mig också se att årsnederbörden har ökat. Har hittat data för årsnederbörden i Varberg åren 1960 -1990, 776 mm, men skulle väldigt gärna vilja ha motsvarande värde för perioden 1991 -2020. Det behöver inte vara kvalitetsgranskade siffror utan det räcker med rådata. Vill se om min bedömning om ökad nederbördsmängd under den senaste mätperioden är korrekt.
  Vänliga hälsningar
  Benny Johasson
 • Hej Benny!

  De nya normalvärdena för 1991 -2020 finns tyvärr inte färdiga ännu. Men eftersom du nöjer dig med rådata, så ligger medelvärdet av årsnederbörden 1991-2019 (2020 ännu inte inkommet) på 853 mm, dvs en ökning med 10%


  Sandra Klimatolog
 • Hej!
  Under flera år har grundvattennivåerna, särskilt i de stora magasinen, varit under eller mycket under genomsnittet och vissa somrar har vi bevattningsförbud. Samtidigt ökar vattenavrinningen och flödena i våra åar ut i Östersjön så snart det regnar.  Finns det några realistiska förslag eller planer på att fånga upp mer regnvatten och få det att bilda grundvatten?
  Lars Lundell
 • Hej Lars,
  Tack för en intressant fråga.

  De senaste åren har grundvattennivåerna tidvis varit låga. En förklaring till det är att nederbörden varit låg vintertid när grundvattenmagasinen fylls på. Regn som faller under sommarhalvåret tas till stor del upp av växtligheten. I perioder har även vattenflödena varit låga, främst sommaren 2018. Vattenflöden och grundvattennivåer i små magasin följs åt ganska väl, medan nivåer i de stora magasinen beror på hur vädret varit under en lång tid tillbaks.

  Det är inte lätt att öka grundvattenbildningen, men studier kring detta görs av SGU, Sveriges geologiska undersökning. Kontakta gärna dem för mer information.

  SMHI har gjort en studie kring åtgärder för att motverka vattenbrist i sjöar och vattendrag som du hittar här. Det finns också allmän information om torka och vattenbrist här.

  Vänliga hälsningar
  Anna Eklund

  Allmänhetens Hydrolog

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.