Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

IPCC´s scenario RCP8.5

Då ni modellerar temperaturökningar, havsvattenhöjning m.m. i Sverige baserat på IPCC´s scenario RCP8.5, använder ni då väntevärdet för scenariot eller någon percentil t.ex. 90 %.
Lars-Eric Bjerke Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Lars-Eric!

  Inte helt säker på vad din fråga innebär. Kanske svaret finns i avsnitt 3.6 i denna rapport
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.85315!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/klimatologi_11.pdf

  Hittar du inte svaret får du gärna återkomma!
  Ellen
 • Ellen,
  Jag kunde inte hitta svaret i din refererade rapport. Jag ska försöka förtydliga min fråga: Bakgrund:
  Vardera av de fyra RCP´erna har ett väntevärden för den globala medeltemperaturen för varje år fram till 2100, men är också försedd med ett osäkerhetsområde inom vilket medeltemperaturen kan variera.
  Fråga:
  Då SMHI gör prognoser t.ex. för vattennivån år 2100 för RCP8.5, använder ni då i era diagram på hemsidan väntevärdet för prognosen eller något optimistiskt eller pessimistiskt värde eller med andra ord någon percentil inom osäkerhetsintervallet? I så fall vilken percentil?.
  Lars-Eric Bjerke
 • Tack för förtydligandet! Jag har skickat vidare din fråga, återkommer så fort jag fått svar!
  Ellen
 • Hej igen Lars-Eric,
  Ledsen att svar dröjt, men nu har vi fått fatt i rätt personer som gett svar på denna fråga, se nedan svar från Gustav, forskare:

  "Det som definierar scenarierna är utsläpp av växthusgaser, och det är detta som används i klimatmodellerna. Dessa är rena antaganden och inte behäftade med osäkerheter på samma sätt som temperaturen utan tydligt definierat. Scenarierna som sådana innehåller därför inte några väntevärden eller percentiler. Temperaturen däremot är en funktion av förändrade växthusgashalter, eftersom det inte är säkert exakt hur temperaturen kommer att förändras finns här ett osäkerhetsintervall. Här skulle det gå att välja ett "optimistiskt" eller "pessimistiskt" värde.

  Med det sagt så beräknar klimatmodellerna förändringen i temperatur och havsnivå enligt vissa utsläpp av växthusgaser. Ofta används många modelkörningar i så kallade ensembler, och det är först nu som det är möjligt att beräkna percentiler och medelvärden. Vi använder ensemblemedelvärdet eftersom målet är att beskriva den mest troliga utvecklingen snarare är till exempel den värsta tänkbara utvecklingen."

  Även Signild, oceanograf, har kommenterat svaret: "I havsnivåprojektet har vi använt såväl median som 5e och 95e percentilen för tre olika klimatscenarier."

  Vänliga hälsningar,
  Andreas Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.