Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Grundvatten

Hej!
Jag har försökt att skaffa mig en bild av grundvattennivåerna i Sverige men jag blir mycket förvirrad. Ni och SGU har kartor som visar grundvattennivåerna. De ser lika dana ut. Sen finns det en sida grundvatten.nu som drivs av er och SGU gemensamt
Där ser det helt annorlunda ut. Vad är rätt och vad är fel.
Gunnar Karlström Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej
  Grundvatten.nu är modellberäknade data och den andra är observerade data. Den kartan tas fram av SGU.
  Allmänhetens Hydrolog
 • Skillnaderna är mycket stora. Vilken karta skall man lita på? På grundvatten.nu står SMHI och SGU som ansvariga överst på sidan. Jag antar att också de modell beräknade värdena stäms av mot observerade data med jämna mellanrum.

  Gunnar Karlström
 • Den centrala frågan är, vilket data set är minst fel. Skillnaderna mellan de stora magasinen är så stora att minst ett av data seten är meningslöst. Jag antar att prognoserna påverkas av de uppmätta värdena. Detta talar för att prognoserna är minst fel. Har jag rätt? Om jag har rätt har vi ganska höga grundvattennivåer just nu.
  Gunnar Karlström
 • Modellen i grundvatten.nu är inte uppdaterad mot observationer. Modellen har idag svårt att fånga de långsamma förändringar som finns i de stora grundvattenmagasinen. SGU med jobbar med förbättringar tillsammans med SMHI.
  Det bästa underlaget är SGU:s kartor som bygger på uppmätta grundvattennivåer.
  Du kan jämföra observerade och modellberäknade grundvattennivåer om du klickar på de svarta punkterna i kartan. http://grundvatten.nu/modelgroundwater/client-sgu/index.html

  Allmänhetens Hydrolog
 • Hur vet man om man har litet eller stort vattenmagasin där man bor?
  Jag har egen brunn, 90 m borrat och bor på Gräddö/Balängen i Norrtälje. Vi hade 210 timliter vid borrningen - är det lite?
  Annika
 • Hej
  Exempel på små/snabba grundvattenmagasin finns i jordarten morän och stora/långsamma grundvattenmagasin återfinns ofta i sand- och grusavlagringar.
  Grundvattennivåerna i morän kan användas som underlag för att bedöma vattennivån i de flesta grävda brunnar. Nivåerna i morän samvarierar ofta med grundvattennivåerna i bergborrade brunnar och utgörs vanligtvis av små grundvattenmagasin som reagerar snabbt på förändringar i nederbörd
  Stora sand- och grusavlagringar utgör ofta grundvattenmagasin som är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen och de brukar reagera långsamt på förändringar i nederbörd.
  För ytterligare information hänvisar vi till SGU:s kundtjänst: https://www.sgu.se/produkter/kundtjanst/ 

  MVH


  Allmänhetens Hydrolog
 • Hej!
  Jag lånar tråden lite. Grundvatten.nu har varit nere ett par veckor nu. Har ni nån mer info om detta?

  Tack,
  Thomas
  Thomas
 • Hej Thomas, 

  Det är SGU som driftar den tjänsten så jag får hänvisa dig till
  deras kundtjänst:   kundservice@sgu.se
  Allmänhetens Hydrolog

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.