Till senaste kommentaren

global uppvärmning pradoxala resultat

Mycket intressant om global temperatur. Det tar allt kortare tid mellan de första dagarna över ett tröskelvärde tills nästan alla dagar ligger över tröskelvärdet. Det tog bara åtta år mellan den första dagen med anomali över 1.5 C och den första dagen över 2 C!  Detta verkar helt kontraintuitivt och knappat förenligt med den lineära obserade uppvärmningen. Nu undrar jag om någon på SMHI överhuvudtaget är medveten om detta och om någon grubblat över det och isåfall vad beror denna till synes orimliga paradox på?

1000 Days above 1.5C before Trend passes 1.5C? (parisagreementtemperatureindex.com) https://parisagreementtemperatureindex.com/1000-day-climate-graphic-design/
Dag Lindgren

Kommentarer

 • Hej Dag,

  Den observerade temperaturförändringen (globalt årsmedelvärde) sedan andra halvan av 1800-talet fram till idag är egentligen inte linjär, där förändringstakten varierat över tid, delvis pga naturlig variabilitet. Tittar man på perioden från 1940 och framåt (som figuren baseras på) så är det ett tydligt trendbrott med betydande ökningstakt från ca 1970, vilket kan ha inverkan på resultaten.

  Från ca 1970 eller 1980 och framåt har dock temperaturen ökat ungefär linjärt, åtminstone fram till en bit in på 2000-talet. Det finns indikationer på att uppvärmningstakten har ökat de senaste 10-15 åren. Notera dock att det avser en relativt kort tidsperiod (man bör beakta åtminstone 30 år vid trendberäkningar).

  Den snabbare temperaturökningen under senare år skulle också kunna bidra till de kortare tidsrymderna mellan passering av tröskelvärden, men man måste även ta hänsyn till den naturliga variabiliteten. En variation i systemet, (exempelvis i solaktivitet, vulkanism eller El Nino) som påverkar temperaturen i samma riktning som den underliggande trenden ökar sannolikheten för att något tröskelvärde skall passeras.

  Men man kan också notera att en större ökningstakt av temperaturen senaste åren ligger i linje med projektioner med klimatmodeller som också visar en högre ökningstakt både för nutid och under de närmaste decennierna.

  Hälsningar
  Susanne Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.