Gamla kartor

Vill kunna jämföra årets snösäsong med den för 2007-08. Gillar inte att ni tar bort gamla kartor. Minns mycket väl att ni hade 2007-08 års snödjupskarta på hemsidan men den och den för 2008-09 tog ni bort efter några år.
Robert Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej.
  Tidigare gjordes det bara två snödjupskartor per månad under vintersäsongen. Dessa publicerades i papperstidningen "Väder och Vatten", samt från 2004 i "Månadens väder och vatten i Sverige" som finns på webben här: https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige I högerkolumnen kan man sortera på Meteorologi och årtal för att snabbare hitta den månad man söker.
  Det var först från vintern 2009/2010 som snökartorna började göras oftare och det är sedan denna säsong som kartorna är av det format som går att visa på den nuvarande hemsidan med snödjupskartor.
  Thomas Klimatolog
 • Nej, det stämmer inte. Ni hade snökartor från 07/08 och 08/09 som uppdaterades flera gånger i veckan, men nu har bilderna försvunnit. Det finns bevis här:
  https://web.archive.org/web/20080306144900/http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=5505&l=sv
  https://web.archive.org/web/20090228202527/http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=5505&l=sv

  Robert
 • Hej Robert.
  Trevligt med ditt intresse för SMHIs snödjupskartor.
  Jag beklagar verkligen både att svar har dröjt och att jag hade fel i mitt tidigare svar. Du har helt rätt i att vi tidigare har visat snödjupskartor från några vintersäsonger före vintern 09/10.
  Kollegor här på SMHI har letat efter de saknade kartorna men vi har ännu inte lyckats hitta dessa. Det ser dessvärre ut som att dessa kartor försvunnit, sannolikt i samband med någon form av teknikuppgradering. Det är ett högst olyckligt missöde.
  Förhoppningsvis kan vi vid något tillfälle köra om dagens analysprogram även för äldre säsonger. I väntan på det ber jag att än en gång att få hänvisa till kartorna i tidskriften ”Väder och Vatten” samt numera ”Månadens väder i Sverige” på webben (https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige ). Dessa kartor finns visserligen bara för två dagar per månad under vintersäsongen. Men de håller betydligt högre kvalitet än de tidigare nu saknade kartorna som gjordes i nära realtid. Anledningen är främst att observationsunderlaget var betydligt större då fler observationer gjordes just den 15:e och den sista i varje månad, samt att observationerna som skickades in med post hade kommit in vid arbetet med kartritningen. Men man la också mer tid i det manuella arbetet (som det var på den tiden) på att rita en meteorologiskt rimlig karta.
  Thomas Klimatolog

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.