Den nya referensperioden

Hej! Det är 2020 nu, det sista året i den nya referensperioden 1991-2020. Jag vet att det fortfarande är ett år kvar tills ni kommer kunna färdigställa den nya referensperioden. Något som däremot skulle vara jätteintressant är om ni det här året, efter varje månad, kunde göra ett inlägg om den månadens nya genomsnittsvärden för perioden 1991-2020 jämfört med den gamla referensperioden 1961-1990. Alltså att ni nu när januari har ett komplett 1991-2020-medel, visar hur det medlet skiljer sig från 1961-1990 på ett antal stationer i landet, kanske till och med en karta som visar förändringen, och att ni sedan gör likadant varje månad som kommer.

Jag tror inte jag är den enda som skulle tycka det var jättekul och intressant, och att det känns så tråkigt att vänta ett helt år för att få er analys!

Kommentarer

 • Hej Loke, vi håller på med beräkningar och hoppas kunna publicera preliminära värden i mitten av februari för januari månad. Hoppas du står ut att vänta så länge!
  Magnus Klimatolog
 • Inget nytt här?
  Robert
 • Hej.
  Arbete med att ta fram de nya normalvärdena för perioden 1991-2020 tillsammans med information om resultaten pågår. Det är dock ännu inte klart när materialet blir färdigt för publicering. (Men vi vet att det är efterfrågat.)
  Thomas Klimatolog
 • Hej!

  Varför refereras det fortfarande till den gamla referensperioden 1961-1990 när man tittar på temperaturavvikelser? 

  T ex här:

  https://www.smhi.se/data/meteorologi/kartor/karta/hittills-denna-manad/temperatur/

  Mvh Jonas
  Jonas
 • Hej.
  Det är helt enkelt så att avvaktar med bytet av referensperiod till efter helger och nyår för säkerhets skull för att att inte äventyra att det blir något tekniskt problem under denna period. Någon gång i mitten av januari är övergången till den nya normalperioden 1991-2020 tänkt att införas. (Och då kommer även de dagliga avvikelserna från och med 1 januari att räknas om.)
  Thomas Klimatolog
 • Vi i SYNLAB:s konsultavdelning undrar vad SMHI förordar vad gäller 2020 års väderdata. Ska dessa jämföras med normalperioden 1961-1990 eller 1991-2020? Vi noterar att 2020 års resultat under "Väder & Vatten" fortsatt jämförs med 1961-1990.


  Ann-Charlotte Norborg Carlsson
 • Hej.
  När det gäller våra egna regelbundna beskrivningar i t.ex. "Månadens väder och vatten" (https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige) och i de dagliga och månatliga avvikelsekartorna jämför vädret under 2020 med normalperioden 1961-1990, medan vi från och med 2021 börjar använda den nya normalperioden 1991-2020. Det blir alltså alltid en större eller mindre eftersläpning. I framtiden kommer vi dock att byta referensperiod vart tionde år så från 2031 så kommer vi att jämföra med normalvärden för perioden 2001-2030.
  När det gäller övervakning och uppföljning av klimatet under lång tid kommer dock referensperioden ofta fortsätta att vara 1961-1990, eller möjligen någon ännu tidigare period.
  Det viktiga framöver är att det alltid tydligt framgår vilken referensperioden som använts i det aktuella fallet.
  Thomas Klimatolog
 • Men när ska ni redovisa månad för månad skillnaden mellan 1960-1990 och 1991-2020?? För det måste ni veta redan exakt då ni gått över till nyare.  Det är den skillnaden som är intressant
  Pentti
 • Hej Pentti.

  I nuläget jobbar vi med att få fram de slutliga värdena för 2020 för framförallt lufttemperatur och nederbörd. Det är framförallt de manuella stationerna som det tar tid att få in och granska alla uppgifter ifrån. Senare i vår kommer sannolikt någon form av analys och jämförelse av de olika normalperioderna när alla data är slutgranskade.

  I väntan på detta finns preliminära värden för den senaste normalperioden 1991-2020 att tillgå på denna sida:
  https://www.smhi.se/data/meteorologi/dataserier-med-normalvarden-for-perioden-1991-2020-1.167775
  Där finns även länkar till data från tidigare normalperioder så den intresserade kan själv studera skillnaderna för de tillgängliga stationerna. Hoppas detta kan vara till nytta för dig.
  Thomas Klimatolog
 • 2-4 graders skillnad vissa månader. Det är MYCKET.

  Pentti

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.