Den nordliga oscillationerna

Hej. Vad driver de nordliga oscillationerna (NAO och AO)? Är det astronomiska fenomen som Melankovic cykler kombinerat med solvariationer eller har det något med variation i växthuseffekter att göra?

Vilken påverkan har de i att vi har haft varmare väder de senaste åren?

Finns det mer till historien än denna eviga koldioxiden?

Kommentarer

 • Hej Sture

  Den nordatlantiska oscillationen (NAO) visar tryckskillnaderna mellan Island och Azorerna. Här finns en artikel om NAO. Svarar den på dina frågor?:

  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/nordatlantiska-oscillationen-nao-1.13984

  Hälsningar

  Lennart Wern
  Lennart Klimatolog
 • Hej. Tack för ditt svar. Din länk behandlade halva min fråga. Är det samma slutsats angående arktiska oscillationen; det vill säga att det inte finns kopplingar kring de här oscillationerna med att vi fått framför allt oerhört heta somrar på senaste tiden? Jag är fullt medveten om att den generella trenden på global genomsnittstemperatur på norra halvklotet stiger. Ursprungsfrågan handlar som du förstår, om det är rådande förhållanden sedan en tid tillbaka som ger förutsättningarna med de här varma somrarna, som skulle kunna lika gärna vända tillbaka till "normalt" igen lika snabbt.
  Sture
 • Hej

  Ber om ursäkt att du fått vänta på svar. Jag har fått hjälp av min kollega Petter som är klimatforskare på SMHI. Så här svarar han:

  I atmosfärens och havens storskaliga
  cirkulationer finns dessa återkommande och persistenta fluktuationer eller
  anomalier, såsom El Nino/La Nina, NAO, AO, PDO (Pacific decadal oscillation),
  AMO (Atlantic Multi-decadal oscillation), MJO (Madden-Julian oscillation), etc.
  Anledningen till att jag nämner alla dessa är inte bara att de alla har stor
  betydelse för den naturliga variabiliteten i vädret och klimatet på olika
  tidsskalor (från dagar till flera tio-tals år) utan också för att de inte
  verkar helt i isolation utan också kan påverka varandra i olika orsak-verkan förhållanden.
  Studerandet av dessa fenomen och dess påverkan på väder och klimat är ett
  mycket aktivt forskningsområde. Kunskapen har ökat och uppdateras hela tiden,
  men det finns fortfarande en hel del att undersöka och förstå.

  NAO/AO är nära besläktade men har lite
  olika definitioner och karaktär. Man har i studier visat på att NAO påverkas av
  olika faktorer; variationer i solinstrålning, havstemperaturer, utbredning av
  havsis, hur mycket och var det regnar i tropikerna, vulkaner. Det finns en
  litteraturstudie gjord på Lunds universitet som kanske kan vara av intresse: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=5469871&fileOId=5469890.
  De olika faktorerna verkar enskilt och växelverkar med varandra på olika sätt
  som göre det hela komplext. Ett problem är det saknas tillräckligt långa
  tidsserier för att bättre kunna säkerställa samband men med hjälp av
  klimatmodeller kan man dock utforska dessa.

  Just vad gäller din specifika fråga om
  NAO/AO ligger bakom heta somrar eller om det är klimatförändringar så
  finns det idag inget entydigt svar, de är troligtvis en kombination. Pågående
  klimatförändringar med ökad temperatur ökar risken för varma somrar, oavsett
  vilken fas NAO/AO är i. I vissa studier har man visat att den kraftiga
  uppvärmningen i Arktis (pga klimatförändringar) har påverkat cirkulationen över
  mellanbreddgrader sommartid (något minskad lågtrycksaktivitet) såtillvida att
  det ökat chansen för att varma/heta perioder ska uppstå. Så klimatförändringar
  kan verka i samma riktning som vissa atmosfäriska mönster, såsom NAO/AO, och ge
  ökade risker för heta somrar, och ibland inte (som de kalla vintrarna åren
  2009-2012). Det är inte heller helt klarlagt än hur klimatförändringar kan
  komma att påverka frekvensen av t.ex. NAO/AO i framtiden.

   Hälsningar, Petter


   


  Sandra Klimatolog

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.