Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur mäts byvind?

På er sida "Hur mäts vind?" läser jag: "byvind avser det högsta momentana (2 sekunder) mätvärdet under en mätperiod av 1 timme".  

Antag att jag har en vindmätare med mycket hög upplösning över tid (flera mätvärden per sekund). Innebär denna definition då, att det är MEDELVÄRDENA över alla tvåsekunders-intervall som ska utgöra underlaget för byvinden. Eller, med andra ord, en vindby ska ha en varaktighet av minst 2 s för att tas i beaktande. Korrekt?

Bakgrunden till frågan är att jag har en Netatmo väderstation som ibland ger oförklarligt hög byvind. En vacker sommardag med medelvind 3 m/s kan jag läsa byvind 15 m/s. Visst kan det komma en liten vindpust även denna sommardag, men 15 m/s känns mycket. Kan det finnas MYCKET korta "vindbyar" med en varaktighet på bråkdelar av sekund? Så korta att de inte registreras med traditionell vindmätare (som har viss tröghet) men som kan fångas upp med ultraljud.
Henrik J Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Henrik, vilken bra fråga!

  Vindhastigheten varierar upp och ner. Det blåser inte lika mycket hela tiden. SMHIs nuvarande mätinstrument mäter den genomsnittliga vindhastigheten varannan sekund dvs 30 gånger per minut. Därefter beräknas den genomsnittliga vindhastigheten under 10-minuter eller en timma och lagras i vår databas. Dessutom sparas det högsta 2-sekundersvärdet varje timme i databasen och det kallar vi byvind. Det finns ingen strikt definition av hur lång medelvärdestiden ska vara för en byvind.

  De som planerar konstruktioner är ofta intresserad av byvinden med medelvärdestid 3 sekunder. Därför kommer SMHIs nya automatstationer också ta fram 3-sekunders byvind.

  Hör mycket högre byvinden på en plats vanligtvis är jämfört med medelvinden beror på flera saker som hur omgivningen runtomkring ser ut. Om det är en station ute till havs kanske byvinden är 1,3 gånger högre än medelvinden. På en flygplats kanske 1,5 -2 gånger högre och i skogsnära terräng typiskt 2-3 gånger högre. Medelvärdestiden på byvinden spelar också förstås roll. Är tiden 1 sekund eller en halv sekund är byvinden högre än 2 eller 5-sekunder. Vi på SMHI placerar våra mätare i en mast 10 meter över mark i ett öppet område så att omgivningen stör så lite som möjligt. Om mätaren t ex sitter en meter över en skorsten så påverkar förstås huset och skorstenen mätningar.

  I ditt fall skulle jag kunna tänka mig att medelvinden kan vara 3 m/s och byvinden vid något enstaka tillfälle 15 m/s. Men om byvinden alltid är 5 gånger högre än medelvinden kan det vara något som inte är rätt. Placeringen av vindmätaren bör kanske ändras?

  Från denna länk kan du själv ladda ner data från våra stationer. Du kanske tycker det vore intressant att jämföra våra mätningar med dina:

  Ellen
 • Hej!
  I anslutning till frågan ovan; har definitionen av byvind i prognoserna förändrats under de senaste åren och vad är definitionen av byvind i prognoserna (specifikt 10-dagars-prognosen)?
  Jag har fått intrycket att byvind i prognoserna nuförtiden är betydligt högre i förhållande till medelvind än för något/några år sedan. En möjlig förklaring skulle kunna vara att tidsintervallet för byvindsdefinitionen förkortats, tex från 10s till 2s.
  Anders
 • Om jag då har haft en hård byvind på 15 m/s kl 15.02, när kan jag förvänta mig nästa i så fall?
  Jenny
 • Hej Anders och Jenny, tack för era inlägg!

  Det finns ingen ändring av byvinden definitionsmässigt, däremot är modellen mer högupplöst vilket medför att vi kommer att få högre maxvindar eftersom vi löser upp topografiska effekter mer nu.

  Byvinden beror på turbulens som är stokastisk, man kan med andra ord inte räkna ut när byvind med den hastigheten skall återkomma.

  Önskar er båda en fortsatt trevlig fredag!
  Anders Appar & Webb
 • Tack för svaret, Anders!
  I tiodagarsprognosen, vad är tidsintervallet för medel- resp byvind?
  Och, eftersom det var förklaringen till de högre byvindsvärdena, vad är upplösningen i modellen för tiodagarsprognosen?

  Trevlig helg!
  Anders  Anders Persson
 • Hej Anders
  Medelvinden avser 10 minuters värdet och byvinden avser en vindstöt över 3 sekunder. Den horisontella upplösningen för modellen de närmaste dygnen är 2,5 km och för data de resterande 10 dygnen har beräknats med en upplösning på 9 km, det var tidigare 11 respektive 16 km upplösning. Förändringen har skett under det senaste året.
  Hälsningar

  Mikael Meteorologi
 • Om vi då återvänder till bakgrunden till mitt ursprungliga inlägg ("Jag har fått intrycket att byvind i prognoserna nuförtiden är betydligt högre i förhållande till medelvind än för något/några år sedan." - en förändring som jag tolkar det bekräftats i Anders' svar ovan), så undrar jag ju hur byvind typiskt förhöll sig ift medelvind före modellförändringen och hur det förhållandet ser ut efter förändringen. Återigen, min upplevelse är att det tidigare handlade om en faktor på säg 1,3-1,5 medan det idag inte är ovanligt med en faktor på 3 i prognoserna. Det skulle ju hjälpa en familjefar med uppgiften att övertyga resten av besättningen om att tex dagens 5med15ibyarna faktiskt inte är värre än fjolårets 4med7ibyarna.
  Anders Persson
 • I 10-dygnsprognosen för Söderarm är vindvärdena kl 01 den 3 november:
  Medelvind 1 m/s och byvind 14 m/s
  Kan detta stämma? Hur förklarar ni den stora skillnaden?
  Jag har också sett prognoser där byvinden är lägre än medelvinden. Kan det vara så?
  Jan Åke Löfstrand
 • Hej Anders och Jan-Åke!
  Ber om ursäkt för sent svar på era intressanta frågor. Tyvärr har vi ingen beräknad "faktor" för skillnaden före modellförändringen och efter, som du Anders frågade efter. Men med anledning av det ni påpekar, så har vi bett våra meteorologer att hålla ett extra öga på när dessa stora skillnader mellan medelvind och byvind inträffar. Det skulle kunna leda till att detta behöver utredas på något sätt. Men det är just nu för tidigt att säga något om.

  Tack för att ni tog er tid att delge oss era frågor och tankar!
  Hälsningar
  Johanna Meteorologi
 • Hej, gällande er presentation av byvind innebär nuvarande modell att det uppstår en hel del frågetecken, inte minst för seglande barnfamiljer och/eller dem som blir oroliga när det förväntas blåsa lite mer på sjön. Dvs ungefär samma frågeställning som ovan. Till exempel idag den 17/8-18 är det i prognosen för Ornö kl 19 en vindstyrka på 2 m/s men en byvind på 14 m/s. Man skulle vilja få en uppfattningen om hur ofta dessa byvindar inträffar per timme?

  Har ni funderat nåt mer på om detta är det mest optimala sättet att presentera byvind i era prognoser.

  Trevlig helg
  Magnus
  Magnus
 • Hej Magnus,
  Håller med om att det är stor skillnad mellan 2 och 14 m/s. Medelvinden ska motsvara ett 10 min medelvärde, byvinden en 2 sekunders vindstöt. Våra modeller beräknar detta utifrån dynamiken som finns i modellen.
  Den 17/8 fanns kraftiga skurar över delar av skärgården runt Ornö. Kraftiga skurar kan utan problem generera vindbyar på 14 m/s och därför fanns detta med i prognosen. Medelvinden däremot kan blir låg eftersom vindstötarna är kortvariga och riktningen växlande. Kraftiga vindstötar kan alltså inträffa i samband med kraftiga skurar. Vinden kan hålla i sig några minuter och riktning kan växla.
  Hur ofta en kraftig byvind förekommer om det inte gäller skurar beror helt på vilken luftmassa det rör sig om samt hur vindarna några hundra meter upp beter sig. Med rätt förutsättningar kan byvindar på mer än 5 m/s högre än medelvinden förekomma flera gånger per timme vilket kan göra en segeltur påfrestande.

  Framöver finns möjligheten att presentera en sannolikhet för att en viss byvind ska förekomma, det kan hjälpa. Byvinden som vi anger i våra tjänster idag ger mervärde för båtfolket eftersom man får räkna med att vindstötar med "byvindens" styrka kan förekomma.

  Hoppas detta kan vara till hjälp, tveka inte att ställa fler frågor!
  Med vänlig hälsning,

  Josef Meteorologi
 • Hej Josef,

  SMHIs nuvarande byvindsprognos känns verkligen inte som att den ger mervärde för mig som seglare - tvärtom, den skapar osäkerhet och förvirring. När jag däremot läser prognosen från tex Deutscher Wetterdienst, Windguru och Windfinder så kan jag skapa mig en bild av vad man säger kommer att hända.

  Jag vet inte varför det har blivit såhär med SMHIs byvindsprognos (mer än Anders' svar "vi löser upp topografiska effekter mer nu"), dvs att skillnaden mellan byvind och medelvind i prognoserna är mycket större nuförtiden, men effekten är ju sas att erfarenheten inte längre synkar med SMHIs byvindsprognos.
  Anders
 • Hej och tack för snabbt svar 😀

  Ser fram emot när ni även kan presentera sannolikheten, vilken kommer göra uppgiften om byvind mer användningsbar, i alla fall för mig. Att det kan blåsa mer och från andra riktningar i samband med kraftiga regnskurar är nog de flesta väl medvetna om och något man alltid har med i beräkningen när man ska ut på sjön.

  Man kanske kunde ange byvind med fler längre intervall, tex 5 eller 10 sekunder?

  mvh/Magnus


  Magnus
 • Hej,
  Synd att du inte tycker det är användbart. Vi får hitta lösning på detta.
  Vilka av våra tjänster använder du? Söker du orter i vår app/web. I sådant fall, vilken ort? Använder du hav och kust ? https://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/hav-och-kustvader/q/Orn%C3%B6/Haninge/3214257#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,parameter=wind

  En tänkbar orsak kan vara att beräkningspunkter som ligger över land inte fungerar så bra att använda över hav. För Ornös del så är det bättre att söka på Mysingen (havspunkt) om man befinner sig inomskärs.
  Jag jobbar vidare med detta ärende.

  Med vänlig hälsning,  Josef Meteorologi
 • Hej, läste ditt svar ovan och måste erkänna att jag missat att man kan söka på fjärdar och då ser det "bättre" ut. Jag har hört mig för bland seglarvänner och bekanta och det var ingen som kände till detta, utan alla sökte på olika öar i området som man skulle befinna sig i. I min lilla undersökning använde sig alla av er mobilapp, det kanske går att lägga till nåt om byvind på land kontra sjö/hav under Information/Vanliga frågor.

  mvh/Magnus
  Magnus
 • Hej igen,
  Tack för bra feedback Magnus, vi funderar kring hur vi kan informera mer kring detta.
  @ Anders: I vilket område använder du våra prognoser mest, använder du SMHIs app eller någon annan tjänst hos oss? Vilka orter söker du på?

  Vi gjorde en verifiering på byvind gällande 28 av våra observationsstationer längs kusten för juli 2018. Våra stationer mäter generellt på 10 m höjd över marken. I den verifieringen underskattar vi byvinden lite grann, ca 0,5 m/s i medelfel. Detta resultat kan givetvis diskuteras i termer av hur det ser ut på observationsplatserna. De flesta stationer ligger invid fyrar en bit ut för att vi ska få bra underlag som motsvarar öppet hav.
  Skärgården är svår eftersom det är både hav och land.
  En verifiering vi gjort för byvindar över land visar att vi ligger ca 0,5 till 1 m/s för högt i medeltal. Här kan man också ha synpunkter på resultatet då många av våra mätstationer är sämre exponerade än andra. Våra beräkningsexperter gör en översyn för både hav och land.
  I verifieringen syns också att vi är bättre än de globala beräkningsmodellera som har upplösning runt 8 - 10 km. SMHIs modell har upplösning på ca 2,5km.

  Det kanske är så att vi får göra speciella byvindar för skärgården framöver eftersom det är ett komplext problem.

  Återigen tack för alla synpunkter!

  Med vänlig hälsning,

  Josef Meteorologi
 • Hej Josef!

  När ni gjorde verifieringen, hur såg förhållandet ut mellan byvind och medelvind? Det skulle vara väldigt intressant att få se en fördelningskurva för den kvoten. Gärna flera, en för vardera medelvind, exempelvis medelvind 2, 5, 10 och 15 m/s. Och blir det för mycket jobb med kurvor, så går det ju bra om man bara får veta standardavvikelsen för kvoten vid de olika medelvindarna.

  Som svar på dina frågor;
  Jag använder prognoserna mest mellan Varberg och Utklippan.
  Jag använder hemsidan, inte appen.
  Jag söker bla på Hallands Väderö, Sandhammaren och Utklippan.

  Hälsningar
  Anders  Anders
 • Hej Anders,
  Jag förmedlar det vidare till våra experter.
  Generellt kan man säga att förhållandet luftmassa - havstemperatur är extremt viktigt när det gäller byvind kontra medelvind.
  En gammal tumregel för flygmeteorologin var att vinden på 1000 fot (ca 300m) från de gamla beräkningsmodellerna ofta stämde mycket bra med uppmätta byvindar när omblandning var gynnsam. Om luften inte gärna ville blandas om stämde det sällan. Beräkningen idag är mer komplex.
  Jag fortsätter att arbeta med detta så får vi se vilka förbättringar det kan landa i.

  Med vänlig hälsning,
  Josef Meteorologi

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.