Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur mäts byvind?

På er sida "Hur mäts vind?" läser jag: "byvind avser det högsta momentana (2 sekunder) mätvärdet under en mätperiod av 1 timme".  

Antag att jag har en vindmätare med mycket hög upplösning över tid (flera mätvärden per sekund). Innebär denna definition då, att det är MEDELVÄRDENA över alla tvåsekunders-intervall som ska utgöra underlaget för byvinden. Eller, med andra ord, en vindby ska ha en varaktighet av minst 2 s för att tas i beaktande. Korrekt?

Bakgrunden till frågan är att jag har en Netatmo väderstation som ibland ger oförklarligt hög byvind. En vacker sommardag med medelvind 3 m/s kan jag läsa byvind 15 m/s. Visst kan det komma en liten vindpust även denna sommardag, men 15 m/s känns mycket. Kan det finnas MYCKET korta "vindbyar" med en varaktighet på bråkdelar av sekund? Så korta att de inte registreras med traditionell vindmätare (som har viss tröghet) men som kan fångas upp med ultraljud.
Henrik J Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Henrik, vilken bra fråga!

  Vindhastigheten varierar upp och ner. Det blåser inte lika mycket hela tiden. SMHIs nuvarande mätinstrument mäter den genomsnittliga vindhastigheten varannan sekund dvs 30 gånger per minut. Därefter beräknas den genomsnittliga vindhastigheten under 10-minuter eller en timma och lagras i vår databas. Dessutom sparas det högsta 2-sekundersvärdet varje timme i databasen och det kallar vi byvind. Det finns ingen strikt definition av hur lång medelvärdestiden ska vara för en byvind.

  De som planerar konstruktioner är ofta intresserad av byvinden med medelvärdestid 3 sekunder. Därför kommer SMHIs nya automatstationer också ta fram 3-sekunders byvind.

  Hör mycket högre byvinden på en plats vanligtvis är jämfört med medelvinden beror på flera saker som hur omgivningen runtomkring ser ut. Om det är en station ute till havs kanske byvinden är 1,3 gånger högre än medelvinden. På en flygplats kanske 1,5 -2 gånger högre och i skogsnära terräng typiskt 2-3 gånger högre. Medelvärdestiden på byvinden spelar också förstås roll. Är tiden 1 sekund eller en halv sekund är byvinden högre än 2 eller 5-sekunder. Vi på SMHI placerar våra mätare i en mast 10 meter över mark i ett öppet område så att omgivningen stör så lite som möjligt. Om mätaren t ex sitter en meter över en skorsten så påverkar förstås huset och skorstenen mätningar.

  I ditt fall skulle jag kunna tänka mig att medelvinden kan vara 3 m/s och byvinden vid något enstaka tillfälle 15 m/s. Men om byvinden alltid är 5 gånger högre än medelvinden kan det vara något som inte är rätt. Placeringen av vindmätaren bör kanske ändras?

  Från denna länk kan du själv ladda ner data från våra stationer. Du kanske tycker det vore intressant att jämföra våra mätningar med dina:

  Ellen
 • Hej!
  I anslutning till frågan ovan; har definitionen av byvind i prognoserna förändrats under de senaste åren och vad är definitionen av byvind i prognoserna (specifikt 10-dagars-prognosen)?
  Jag har fått intrycket att byvind i prognoserna nuförtiden är betydligt högre i förhållande till medelvind än för något/några år sedan. En möjlig förklaring skulle kunna vara att tidsintervallet för byvindsdefinitionen förkortats, tex från 10s till 2s.
  Anders
 • Om jag då har haft en hård byvind på 15 m/s kl 15.02, när kan jag förvänta mig nästa i så fall?
  Jenny
 • Hej Anders och Jenny, tack för era inlägg!

  Det finns ingen ändring av byvinden definitionsmässigt, däremot är modellen mer högupplöst vilket medför att vi kommer att få högre maxvindar eftersom vi löser upp topografiska effekter mer nu.

  Byvinden beror på turbulens som är stokastisk, man kan med andra ord inte räkna ut när byvind med den hastigheten skall återkomma.

  Önskar er båda en fortsatt trevlig fredag!
  Anders Appar & Webb
 • Tack för svaret, Anders!
  I tiodagarsprognosen, vad är tidsintervallet för medel- resp byvind?
  Och, eftersom det var förklaringen till de högre byvindsvärdena, vad är upplösningen i modellen för tiodagarsprognosen?

  Trevlig helg!
  Anders  Anders Persson
 • Hej Anders
  Medelvinden avser 10 minuters värdet och byvinden avser en vindstöt över 3 sekunder. Den horisontella upplösningen för modellen de närmaste dygnen är 2,5 km och för data de resterande 10 dygnen har beräknats med en upplösning på 9 km, det var tidigare 11 respektive 16 km upplösning. Förändringen har skett under det senaste året.
  Hälsningar

  Mikael Meteorolog
 • Om vi då återvänder till bakgrunden till mitt ursprungliga inlägg ("Jag har fått intrycket att byvind i prognoserna nuförtiden är betydligt högre i förhållande till medelvind än för något/några år sedan." - en förändring som jag tolkar det bekräftats i Anders' svar ovan), så undrar jag ju hur byvind typiskt förhöll sig ift medelvind före modellförändringen och hur det förhållandet ser ut efter förändringen. Återigen, min upplevelse är att det tidigare handlade om en faktor på säg 1,3-1,5 medan det idag inte är ovanligt med en faktor på 3 i prognoserna. Det skulle ju hjälpa en familjefar med uppgiften att övertyga resten av besättningen om att tex dagens 5med15ibyarna faktiskt inte är värre än fjolårets 4med7ibyarna.
  Anders Persson
 • I 10-dygnsprognosen för Söderarm är vindvärdena kl 01 den 3 november:
  Medelvind 1 m/s och byvind 14 m/s
  Kan detta stämma? Hur förklarar ni den stora skillnaden?
  Jag har också sett prognoser där byvinden är lägre än medelvinden. Kan det vara så?
  Jan Åke Löfstrand
 • Hej Anders och Jan-Åke!
  Ber om ursäkt för sent svar på era intressanta frågor. Tyvärr har vi ingen beräknad "faktor" för skillnaden före modellförändringen och efter, som du Anders frågade efter. Men med anledning av det ni påpekar, så har vi bett våra meteorologer att hålla ett extra öga på när dessa stora skillnader mellan medelvind och byvind inträffar. Det skulle kunna leda till att detta behöver utredas på något sätt. Men det är just nu för tidigt att säga något om.

  Tack för att ni tog er tid att delge oss era frågor och tankar!
  Hälsningar
  Johanna Meteorologi

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.