Till senaste kommentaren

Varför är det tillåtet med rökning i hus med träkonstruktion?

Hej.
Angående rökning i lägenheter, balkonger, uteplatser etc...
Med tanke på hur staten förbjöd rökning genom lagstiftning på offentliga platser för snart 20 år sedan ,som t.ex inne i restauranger samt utanför butiker busshållplatser etc. så är det märkligt att SkövdeBostäder agerar annorlunda än de statliga myndigheterna har lagstadgat.
Gammalt regelverk
Bara för att rökning fortfarande är tillåtet i lägenheter enligt ett uråldrigt regelverk så bör man sätta ner foten och följa det som statliga myndigheter har beslutat för övriga samhället.
Industri
Det finns stora industrier i t.ex Skövde som har totalt rökförbud inomhus och det har gällt sen lagen kom till.
Konstigt att man ska behöva utsättas för passiv rökning i sin lägenhet när det är förbjudet på allmänna platser enligt lagen om rökförbud.
Rökare/Icke rökare
Enligt statistik så finns det ca.1,8 miljoner rökare i Sverige (2018), vilket innebär att majoriteten är icke rökare, därför är det märkligt att en minoritet ska få bestämma/styra över rökning i bostäder.
Bostället
Glädjande nog så har SkövdeBostäder ändrat policyn när det gäller lägenheterna på nybyggda Bostället. Det vore önskvärt att SkövdeBostäder ändrar policyn till övriga hyresbeståndet för att vara konsekvent.
Brandrisk
Brandrisken och spridningen av kvarglömd tänd cigarett är alltid en fara för användaren och andra, rökning är den vanligaste dödsorsaken om den kvarglömda cigaretten är i närheten av inredning som kan börja brinna, den konsekvensen måste alltid beaktas.
Byggnads konstruktion
När det gäller brandfarligheten i flertalet nyare SkövdeBostäder lägenheter, så är dessa byggda med en träkonstruktion, som är mer brandfarlig än tidigare konstruktioner, finns många exempel på hyreshus i Sverige som har haft ett otroligt snabbt brandförlopp när det brunnit i hus med träkonstruktion och det bara i år 2023. Brandrisken pga.rökning kan minimeras med ett rökförbud.
Andra hyresvärdar
Idag så finns det hyresvärdar även i Skövde som tillämpar rökförbud i och nära husen, man har placerat ett antal fasta askkoppar på väl markerade platser utomhus och det fungerar bra (har erfarenhet av sådan plats) och där slipper man fimpar på marken som skräpar.
SkövdeBostäders VD samt ledningsgrupp
Undertecknad vill med denna skrivelse att detta vidarebefodras till SkövdeBostäders ledning för en återkoppling.

Kommentarer

 • Tack Kari!

  Vi har tagit emot dina synpunkter och kommer att skicka vidare detta till Skövdebostäders ledning.

  Med vänlig hälsning,
  Stina Kundcenter
 • Här kommer ledningens svar:

  Hej!

  Tack för dina synpunkter och ditt engagemang.

  Vi är medvetna om att många tycker att rökning är besvärande. Att röka på balkongen, lägenheten eller uteplatsen är däremot inget som vi som hyresvärd har stöd i lagen att förbjuda. Men det kan ändå vara otillåtet om det stör någon granne. Vad som uppfattas som störande är individuellt och därför är det viktigt att som hyresgäst har i åtanke att rökningen kan påverka grannarna. Förutom att det kan påverka de som befinner sig på sin balkong kan även röken ta sig in till en grannes lägenhet genom ventilationsöppningarna.

  Eftersom vi vet att många tycker att rökning är besvärande testar vi rökförbud i ett antal fastigheter. Det gör vi för att se hur ett förbud kan hanteras i praktiken.

  Rökförbud på lekplatser och utanför vissa entréer
  Det råder idag rökförbud på majoriteten av våra lekplatser och utanför allmänna entréer. Det innebär att det är förbjudet att röka utanför Bobutiken, på Aspö gård och utanför entréer till affärslokaler som till exempel butiker.
  Lagen innefattar lokaler som är till för allmänheten och inte bara för våra hyresgäster, vilket gör att rökförbudet inte gäller utanför entréerna till vanliga bostadshus eller utanför gemensamhetslokaler. Det är dock givetvis viktigt att visa hänsyn till sina grannar oavsett.

  Brandfara i flerbostadshus av trä
  Ett flerbostadshus byggt med träkonstruktion omfattas av samma brandskyddsregler som om de vore byggda i andra material och är inte brandfarligare än andra. Bland annat är varje lägenhet är en egen brandcell vilket ska begränsa spridning.

  Vänligen,
  Skövdebostäders ledning
  Stina Kundcenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

OBS! Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.