Till senaste kommentaren

Varför genomför ni inte boendeenkäter minst en gång varje år?

Varför genomför ni inte boendeenkäter minst en gång varje år för att få uppfattning om trivsel?

Kommentarer

 • Hej!

  Detta är en relevant fråga.

  Vi har valt att genomföra vår stora omfattande enkät till hela beståndet vartannat år för att vi ska kunna bearbeta resultatet bra och hinna genomföra åtgärder innan nästa enkät går ut.

  Däremot kompletterar vi istället med riktade enkäter efter kontakt med vårt kundcenter, felanmälningar, beställning av hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll och när man flyttar ifrån oss. På så sätt tänker vi att vi får mer direkt kunskap om hur våra hyresgäster uppfattar olika saker i vår verksamhet.

  Vi har också under året frågat hyresgäster om hur de upplever vår kommunikation och ett slumpvis urval kommer snart att få svara på frågor om ekologisk eller social hållbarhet. I januari kommer sedan den stora enkäten igen till alla.

  Tack för din synpunkt!

  Med vänliga hälsningar
  Jessica Kundcenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

OBS! Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.