Skolverkets forum om bedömning och betyg är återigen öppet. Ta del av våra nya allmänna råd om betyg och betygssättning!