Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad händer om den som står på avtalet avlider?

Hur ställer sig Roslagsbostäder till att det bara är den ena partnern har kontraktet.
Vad sker om den som har kontraktet avlider?

Kommentarer

 • Hej!

  Tack för din fråga.

  Vid dödsfall har make/maka alltid rätt att överta hyresavtalet.

  Hyresavtalet kan även överföras till närstående såsom sambo, föräldrar, barn och syskon under förutsättning att man har haft gemensamt hushåll under minst tre år.

  Ett dödsbo efter en avliden hyresgäst kan ha rätt att överlåta en bostad. Överlåtelse till närstående på grund av dödsfall kan göras även om tiden för sammanboende är kortare än tre år. Förutsättningen är att den efterlevande kan visa att avsikten varit att sammanboendet skulle gälla för en längre tid.

  En inneboende har inte rätt att ta över hyresavtalet och en vän klassas aldrig som närstående.

  Sammanboendet ska styrkas genom personbevis. Om det finns flera närstående som har bott gemensamt och/eller flera dödsbodelägare måste alla godkänna att överlåtelsen av hyresavtalet sker. Till ansökan ska ”dödsfallsintyg med släktutredning” bifogas.

  Den nya hyresgästen måste uppfylla Roslagsbostäders grundkrav.

  Du kan läsa mer om våra uthyrningsvillkor om du klickar här.

  Med vänlig hälsning,
  Mikaela Uthyrare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.