Till senaste kommentaren

Får min sambo överta kontraktet om jag skulle gå bort?

jag står för hyreskontraktet men har en sambo som bor med mig sedan 25 år, om jag dör före honom kan han bo kvar eller måste han stå med på kontraktet?

Kommentarer

 • Hej!

  Tack för din fråga.

  För att en person ska kunna skrivas in på ett befintligt hyresavtal ska något av följande gälla:
  •  att personen är make/maka 
  • att personerna varit sammanboende enligt folkbokföringsregistret i minst tre år och lever under äktenskapliga förhållanden. 
  Den tillkommande personen ska uppfylla Roslagsbostäders grundkrav.

  Vid dödsfall har make/maka alltid rätt att överta hyresavtalet.

  Hyresavtalet kan även överföras till närstående såsom sambo, föräldrar, barn och syskon under förutsättning att man har haft gemensamt hushåll under minst tre år.

  Ett dödsbo efter en avliden hyresgäst kan ha rätt att överlåta en bostad. Överlåtelse till närstående på grund av dödsfall kan göras även om tiden för sammanboende är kortare än tre år. Förutsättningen är att den efterlevande kan visa att avsikten varit att sammanboendet skulle gälla för en längre tid.
  En inneboende har inte rätt att ta över hyresavtalet och en vän klassas aldrig som närstående.

  Sammanboendet ska styrkas genom personbevis. Om det finns flera närstående som har bott gemensamt och/eller flera dödsbodelägare måste alla godkänna att överlåtelsen av hyresavtalet sker. Till ansökan ska ”dödsfallsintyg med släktutredning” bifogas.
  Den nya hyresgästen måste uppfylla Roslagsbostäders grundkrav.

  Det här finns att läsa i våra uthyrningsvillkor.
  Mer om överlåtelser finns även att läsa i Hyreslagen.

  Med vänlig hälsning,
  Mikaela Uthyrare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.