Återkallelse av Bovetemjöl - information "spår av soja" saknas

Risenta Bovetemjöl återkallas - informationen ”spår av soja” saknas

Paulig återkallar produkten Risenta Bovetemjöl (850 gram) med bäst före-datum 2022-06-08 och 2022-06-22. Produkten kan innehålla spår av soja, utan att detta deklareras på förpackningen. Anledning till felet är ett byte av design där skrivelsen om allergenen olyckligtvis har fallit bort.
För konsumentens säkerhet väljer Paulig att omedelbart återkalla samtliga drabbade produkter med bäst före-datum 2022-06-08 och 2022-06-22 med batchnummer 1069573 respektive 1071253.
Som konsument ombeds du att slänga produkten och vända dig till Risentas Konsumentkontakt för ersättning.
Paulig beklagar det inträffade. Nödvändiga åtgärder har vidtagits för att förhindra att något liknande sker igen.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.