Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vart hittar man statistik över mängden pengar i samhället?

Vart hittar man statistik över mängden pengar i samhället?
Sveriges riksbank

Kommentarer

 • I Sverige är det Statistiska Centralbyrån (SCB) som på Riksbankens uppdrag beräknar penningmängden. Med penningmängd menas mängden likvida medel som cirkulerar i samhället. Det finns olika sätt att mäta mängden pengar beroende på vad som räknas in i definitionen av pengar. Vanliga mått på penningmängden är:

  • Sedlar och mynt hos svensk allmänhet (tidigare kallad M0).
  • M1: Sedlar och mynt hos svensk allmänhet, plus avistainlåning (det vill säga pengar som finns på exempelvis lönekonton och sparkonton) i svenska monetära finansinstitut, MFI, (bland annat banker, bostadsinstitut och finansbolag) och Riksgäldskontoret.
  • M2: M1 plus inlåning med vissa villkor i svenska monetära finansinstitut och Riksgäldskontoret, från svensk allmänhet.
  • M3: Motsvarar M2 plus repor (exklusive centrala motparter), andelar i penningmarknadsfonder och räntebärande värdepapper med en löptid upp till och med 2 år utgivna av svenska monetära finansinstitut och som innehas av svensk allmänhet.
  I SCB:s publikation Finansmarknadsstatistik på scb.se finns mer information om penningmängd och definitioner på penningmängdsmåtten.

  Hur mycket sedlar och mynt finns det?
  För statistik över mängden sedlar och mynt i samhället, läs mer på sidan om statistik för sedlar och mynt.

  Statistik över betalningar i RIX
  För statistik över betalningar i RIX, läs mer på sidan om statistik för betalningar i RIX.

  Hur mycket privata bankpengar finns det?
  För statistik över mängden privata bankpengar, läs mer på Statistiska centralbyråns (SCB) webbplats. SCB tar fram statistik över tillgångar och skulder för svenska monetära finansinstitut, MFI, (bland annat banker, bostadsinstitut och finansbolag).
  Sveriges riksbank
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.