Till senaste kommentaren

Varför jobbar Riksbanken med finansiell stabilitet?

Varför jobbar Riksbanken med finansiell stabilitet?

Kommentarer

  • För att samhällsekonomin i Sverige ska fungera väl och växa på ett hållbart sätt behövs ett stabilt och välfungerande finansiellt system. Riksbankens mål inom ramen för sitt ansvar för det finansiella systemet är att bidra till att det finansiella systemet är stabilt och effektivt, vilket även inkluderar att allmänheten ska kunna göra betalningar. I detta arbete får Riksbanken dock inte åsidosätta prisstabilitetsmålet som innebär att Riksbanken ska upprätthålla varaktigt låg och stabil inflation.

    Läs mer om vårt arbete med finansiell stabilitet på Riksbankens webbplats.
    Riksbanken
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.