Till senaste kommentaren

Varför jobbar Riksbanken med finansiell stabilitet?

Varför jobbar Riksbanken med finansiell stabilitet?

Kommentarer

  • Riksbanken har i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Det innebär att Riksbanken ska verka för stabilitet i det finansiella systemet och se till att det går att göra betalningar på ett säkert och effektivt sätt.

    En kris i det finansiella systemet kan leda till stora samhällsekonomiska kostnader och medföra att ekonomin krymper, att företag går i konkurs och att arbetslösheten stiger. Det är därför viktigt att förebygga finansiella kriser genom att kommunicera kring risker och vara vaksam på förändringar och sårbarheter som skulle kunna leda till en allvarlig finansiell kris.

    Läs mer om vårt arbete med finansiell stabilitet på Riksbankens webbplats.
    Sveriges riksbank
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.