Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Varför gör inte Riksbanken något för att stärka kronan?

Varför gör inte Riksbanken något för att stärka kronan?
Riksbanken

Kommentarer

  • I Sverige är det regeringen som beslutar om växelkursen ska vara fast eller rörlig. Sedan mitten av 1990-talet har vi rörlig växelkurs (vilket innebär att kronans värde mot andra valutor tillåts variera) och ett inflationsmål. Det främsta skälet till att Riksbanken, precis som många andra centralbanker runt om i världen, har ett inflationsmål är att det bidrar till prisstabilitet, vilket skapar förutsättningar för god och långsiktigt hållbar tillväxt. Riksbanken varken kan eller ska stabilisera både inflation och växelkurs med det uppdrag vi har från riksdagen.

    Jämför man med tidigare regimer - då vi haft olika typer av fasta växelkurser för kronan - har den nuvarande regimen varit bra för svensk ekonomi. Vi har fått en lägre och mer stabil inflation än tidigare och det har bidragit till en god ekonomisk utveckling och sysselsättning.

    Många berörs av kronan – men på olika sätt. Riksbanken kan dock inte sätta räntan för att gynna vissa grupper eller intressen i landet, utan det handlar om att stabilisera den allmänna prisnivån i Sverige.


    Med vänliga hälsningar
    Riksbanken
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.