Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Varför finns det ett inflationsmål?

Varför har Riksbanken ett inflationsmål?

Kommentarer

  • En låg och stabil inflation skapar på olika sätt goda förutsättningar för en gynnsam ekonomisk utveckling. Om inflationen är låg och stabil minskar till exempel osäkerheten om framtida prisnivåer. På så sätt blir det lättare för hushåll och företag att fatta bra ekonomiska beslut. Därmed ökar effektiviteten i ekonomin.

    Inflationsmålet har tjänat Sverige väl: det har bidragit till att stabilisera utvecklingen i ekonomin och i svensk lönebildning sedan slutet av 90-talet, vilket kan jämföras med 70- och 80-talen då löneutvecklingen varierade kraftigt. Många aktörer i ekonomin utgår nu från att inflationen kommer att vara kring 2 procent (vårt inflationsmål) framöver. De ska förstås kunna lita på att så också blir fallet. För om vi har en gemensam uppfattning om hur priserna kommer att utvecklas i framtiden blir det lättare att planera långsiktigt och att till exempel komma överens om löneavtal. Det bidrar till stabilitet i ekonomin och skapar förutsättningar för en god utveckling i landet.

    På Riksbankens webbplats kan du läsa mer om inflationsmålet.
    Riksbanken
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.