Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Varför en guld- och valutareserv?

Varför har Riksbanken en guld- och valutareserv? Och varför ser den ut som den gör (valutasammansättningen)?

Kommentarer

  • Guld- och valutareserven har vi för att säkerställa att vi kan fullgöra våra uppdrag när det gäller att ge likviditetsstöd till banker, fullgöra Sveriges del i IMF:s internationella långivning och att vid behov intervenera på valutamarknaden. Dessutom ska Riksbankens finansiella tillgångsförvaltning, inklusive valutareserven, generera tillräcklig avkastning för att finansiera Riksbankens verksamhet.

    Dessa åtaganden ställer stora krav på hur guld- och valutareserven förvaltas. Det är direktionen som beslutar hur valutareservens sammansättning ska se ut och hur tillgångarna ska fördelas över olika valutor. Vi har valt att huvudsakligen placera valutareserven i de valutor i vilka likviditetsstöd kan bli aktuellt och i sådana tillgångar som snabbt kan omvandlas till likvida medel.

    Här kan du läsa mer om Riksbankens guld- och valutareserv.

    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.