Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Varför en guld- och valutareserv?

Varför har Riksbanken en guld- och valutareserv? Och varför ser den ut som den gör (valutasammansättningen)?

Kommentarer

  • Guld- och valutareserven har vi för att säkerställa att vi kan fullgöra våra uppdrag när det gäller att ge likviditetsstöd till banker, fullgöra Sveriges del i IMF:s internationella långivning och att vid behov intervenera på valutamarknaden. Dessutom ska valutareserven ge Riksbanken, och i slutändan staten, god avkastning i förhållande till den risk som tas i förvaltningen av reserven.

    Dessa åtaganden ställer stora krav på hur guld- och valutareserven förvaltas. Det är direktionen som beslutar hur valutareservens sammansättning ska se ut och hur tillgångarna ska fördelas över olika valutor. Vi har valt att huvudsakligen placera valutareserven i de valutor i vilka likviditetsstöd kan bli aktuellt och i sådana tillgångar som snabbt kan omvandlas till likvida medel.

    Här kan du läsa mer om Riksbankens guld- och valutareserv.

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.