Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Varför äger Riksbanken guld?

Varför har Riksbanken en guldreserv?

Kommentarer

  • Riksbanken äger guld, precis som många andra centralbanker. Riksbankens guldreserv är till stor del en kvarleva från den tiden då Riksbanken var skyldig att lösa in sedlar och mynt mot guld. Numera är guldet en finansiell tillgång som i likhet med valutareserven syftar till att säkerställa att Riksbanken kan utföra sina uppdrag. Guldet kan bland annat användas till att finansiera likviditetsstöd eller göra valutainterventioner, alltså köpa kronor i syfte att påverka växelkursen.

    Läs mer om guldreserven på Riksbankens webbplats
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.