Till senaste kommentaren

Var kan man få tag på nya 1000-kronorssedlar?

Jag skulle vilja ta ut, köpa eller växla till mig en ny, ovikt 1000-kronorssedel. Var kan jag få tag på en sådan 1000-kronorssedel?
Riksbanken

Kommentarer

 • I Sverige är det via uttagsautomater, bankkontor och handeln som allmänheten får tillgång till kontanter. Riksbanken bedriver ingen vanlig bankverksamhet mot privatpersoner så vi kan tyvärr inte hjälpa till att få tag på nya, ovikta 1000-kronorssedlar utan vi får hänvisa till de privata affärsbankerna.

  Från och med den 1 januari 2021 är vissa större banker och andra kreditinstitut som tillhandahåller betalkonton skyldiga enligt lag att tillhandahålla vissa kontanttjänster. Lag (2010:751) om betaltjänster | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

  När det gäller vilka valörer som ska finnas tillgängliga är detta dock något som bankerna bestämmer själva, det finns ingen lagstiftning som tvingar bankerna att tillhandahålla alla valörerna. Svenska Bankföreningen är en branschorganisation för banker i Sverige, kanske kan du få mer information där om det finns banker som erbjuder möjligheten att göra uttag av 1000-kronorssedlar. Svenska bankföreningen: Hem | Swedishbankers

  Flödet av kontanter i samhället
  Idag bygger den underliggande infrastrukturen för kontanter i samhället på ett samarbete mellan Riksbanken, bankerna och värdebolagen. Något förenklat fungerar det på följande sätt: Riksbanken tillverkar kontanter, makulerar utslitna kontanter och håller lager där bankerna kan hämta ut och lämna in kontanter. Bankerna har kontakt med allmänheten och ansvarar för att allmänheten kan ta ut kontanter från sina konton och att företag kan sätta in kontanter på sina konton. I regel gör bankerna detta genom företaget Bankomat AB, Startsida - Bankomat.
  Läs mer på Riksbankens webbplats om flödet av kontanter i samhället: Flödet av kontanter | Sveriges Riksbank

  Mer information om rättigheter och skyldigheter om kontanter
  På till exempel Konsumenternas webbplats kan man läsa mer om rättigheter och skyldigheter om kontanter: Rättigheter och skyldigheter om kontanter | Konsumenternas
  Riksbanken
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.