Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad säger Riksbanken om hushållens skulder?

Tycker inte Riksbanken att det är ett problem med hushållens höga skulder?
Sveriges riksbank Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Skuldsättning hos hushållen är ett problem och ett allvarligt hot mot samhällsekonomin. Så länge skulderna ökar snabbare än inkomsterna stiger risken hela tiden och det gäller både för ekonomin i dess helhet och för enskilda hushåll.

    Vår uppfattning är att det krävs ytterligare åtgärder för att minska riskerna kopplade till hög skuldsättning. Det bästa vore om bankerna själva hanterar detta (till exempel genom amorteringskraven) men man kan inte utesluta att det kan behövas någon annan form av agerande från statens sida (till exempel slopad avdragsrätt för räntor) för att få till detta. För att lösa problemen behövs ett brett angreppssätt.

    Läs mer: Om hushållens skulder
    Sveriges riksbank
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.