Till senaste kommentaren

Vad säger Riksbanken om hushållens skulder?

Tycker inte Riksbanken att det är ett problem med hushållens höga skulder?

Kommentarer

  • Hushållens höga skuldsättning utgör en risk för svensk ekonomi. För att komma till rätta med de grundläggande orsakerna till att skuldsättningen har blivit så hög är det angeläget med åtgärder inom bostads- och skattepolitiken.

    I Riksbankens finansiella stabilitetsrapport finns Riksbankens senaste analys och bedömning av stabiliteten i det svenska finansiella systemet.
    Riksbanken
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.