Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad är STIBOR?

Vad är STIBOR?

Kommentarer

  • Stibor är den referensränta som vanligen används i finansiella kontrakt avseende svenska kronor med rörlig räntebindning. Stibor används i obligationer och lån och i de flesta typer av ränte- och valutaderivat.

    Stibor administreras av Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF), ett bolag som ägs av Svenska Bankföreningen. SFBF ansvarar för att anpassa Stibor till de krav och regelverk som ställs på en referensränta.

    Riksbanken upphörde att publicera Stibor från juli 2020 men har kvar historiken från 1987 på riksbank.se
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.