Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad är skillnaden mellan Swestr och Stibor?

Vad är skillnaden mellan Swestr och Stibor?
Riksbanken

Kommentarer

 • Riksbankens referensränta Swestr (Swedish krona Short Term Rate) baseras enbart på bankernas inlåningstransaktioner på den kortaste löptiden i svenska kronor, vilket avser transaktioner som löper från affärsdagen till nästa bankdag (over-night, O/N). Transaktionsunderlaget är brett och omfattar mer än bara transaktioner mellan banker. Riksbanken tillhandahåller även bakåtblickande genomsnittsräntor som baseras på de fastställda Swestr-noteringarna.

  Stibor baseras i första hand på ett antal stora bankers inlåningstransaktioner på olika löptider upp till 6 månader. När det saknas faktiska transaktioner görs istället beräkningar enligt en fastställd metod. Eftersom Stibor är en utlåningsränta lägger man också på en marginal på inlåningsräntan.

  Riksbankens transaktionsbaserade referensränta, Swestr, motsvarar närmast Stibors kortaste löptid, som dock avser nästkommande bankdag till bankdagen därefter (tomorrow/next, T/N).

  Läs mer om Swestr på Riksbankens webbplats.

  Läs mer om Stibor på Swedish Financial Benchmark Facilitys (SFBF) webbplats
  Riksbanken
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.