Till senaste kommentaren

Vad är skillnaden mellan Swestr och Stibor?

Vad är skillnaden mellan Swestr och Stibor?
Sveriges riksbank

Kommentarer

  • Riksbankens referensränta Swestr (Swedish krona Short Term Rate) baseras på transaktioner på den kortaste löptiden i svenska kronor, vilket avser transaktioner som löper från affärsdagen till nästa bankdag (over-night, O/N). Transaktionsunderlaget är brett och omfattar mer än bara transaktioner mellan banker. Riksbanken tillhandahåller även bakåtblickande genomsnittsräntor som baseras på de fastställda Swestr-noteringarna.

    Stibor däremot baseras på bankernas bud och beräknas också för olika framåtblickande löptider. När det saknas faktiska transaktioner baseras budet på bankernas bedömningar om vid vilken ränta som de är villiga att låna ut till andra banker på olika löptider.

    Riksbankens transaktionsbaserade referensränta, Swestr, motsvarar närmast Stibors kortaste löptid, som dock avser nästkommande bankdag till bankdagen därefter (tomorrow/next, T/N).
    Sveriges riksbank
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.