Vad är penningpolitik?

Vad är penningpolitik?

Kommentarer

  • Målet för penningpolitiken är att upprätthålla låg och stabil inflation. Utan att åsidosätta inflationsmålet ska Riksbanken dessutom bidra till en balanserad utveckling av produktion och sysselsättning. Penningpolitik är de åtgärder som Riksbanken vidtar för att uppnå detta.

    På Riksbankens webbplats kan du läsa mer om penningpolitik.
    Riksbanken
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.