Vad är penningpolitik?

Vad är penningpolitik?

Kommentarer

  • Penningpolitik syftar till att pengar ska behålla sitt värde över tiden, något centralbanker vanligtvis försöker åstadkomma genom att påverka kostnaden för och tillgängligheten på pengar i ekonomin. Riksbankens penningpolitik syftar till att hålla inflationen låg och stabil. På så vis bidrar Riksbanken till en gynnsam ekonomisk utveckling i Sverige. Det är de sex ledamöterna i Riksbankens direktion som fattar besluten som rör penningpolitiken.

    På Riksbankens webbplats kan du läsa mer om penningpolitik.
    Sveriges riksbank
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.